Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza wzorów konsumpcji gospodarstw domowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233030-P Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Analiza wzorów konsumpcji gospodarstw domowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Przedstawienie i analiza roli, funkcji, zasad i metod prowadzenia (gromadzenia danych jak i analizy) badań nt. konsumpcji, wykorzystanie wybranych metod statystycznych na danych dot. konsumpcji oraz przedstawienie wyników z analiz. Przedmiot będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. W pierwszej części zostanie omówione w jaki sposób badać konsumpcję gospodarstw domowych. W drugiej części zajęć studenci będą mieli możliwość przetwarzania danych oraz opracowywania wyników dotyczących konsumpcji z badań budżetów polskich gospodarstw domowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa, 1999 i wydania późniejsze; J. Kordos, Czterdzieści lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/1997, GUS i PTS, Warszawa; różne raporty i publikacje GUS od roku 2000, np. Koniunktura konsumencka, Budżety gospodarstw domowych - wydania roczne; Statystyka społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa, 2007 i późniejsze wydania; artykuły z ostatnich 5 lat z "Wiadomości Statystycznych", GUS i PTS; A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, 2006 (rozdziały o konsumpcji); T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009; T. Zalega, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wyd. UW, Warszawa, 2008; T. Zalega, Konsumpcja - Podstawy teoretyczne, Wyd. UW, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

J. Perek-Białas, Household Saving Behaviour in Poland in 1995 and in 1996, "Studia Demograficzne", Warszawa, 1999; J. Perek-Białas, Określanie homogenicznych grup gospodarstw domowych pod względem wydatków konsumpcyjnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 11, 2000, GUS i PTS, Warszawa; J. Perek-Białas, K. Keler, Analiza wydatków gospodarstw domowych na edukację w kontekście reformy edukacyjnej w Polsce, w: ?Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce? pod redakcją M. Niezgody, WUJ, Kraków, 2011, ss. 55-82; Sagan, A., Perek-Białas, J. (2011), Analiza interakcji konsumenckich-podejście strukturalno-sieciowe, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (201), 7-19; J. Perek-Białas, Możliwości analizy sytuacji materialnej gospodarstw domowych osób starszych w Europie Środkowej i Wschodniej, Wiadomości Statystyczne, Nr 12, 2012, ss. 53-61.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać:

zasady planowania i prowadzenia badań dot. konsumpcji.

Student zna podstawy teoretyczne i zastosowania analizy wzorów konsumpcji.

Student zna filozofię i obszary zastosowania analiz konsumpcji.

Umiejętności:

Student powinien umieć zaplanować i przeprowadzić badania konsumpcji według wybranej metodologii, jak również ocenić wyniki realizowanych badań.

Umie analizować dane dot. konsumpcji, w tym zastosować odpowiednie metody ilościowe do określonych celów badania konsumpcji

umie opracować i zaprezentować wyniki analiz dot. konsumpcji

Kompetencje społeczne:

Student:

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (poprzez pracę w mini-grupach.)

Potrafi właściwie określać priorytety służące realizacji podejmowanych działań jak i planować swoje działania w ramach ustalonych terminów/kryteriów.

Potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać wyniki analiz jak i uzupełniać wiedzę i umiejętności nie tylko o wymiar ekonomiczny, ale także o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 30.00%

projekty: 70.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.