Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233010-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele analizy koniunktury i badania rynku. Procesy dynamiczne w gospodarce. Mierzenie cyklu koniunkturalnego. Przebieg i mechanizm cyklu. Funkcja konsumpcji. Rynek trwałych dóbr konsumpcyjnych i artykułów żywnościowych. Analiza i prognoza popytu inwestycyjnego. Cechy strukturalne i koniunkturalne rynku surowcowego. Międzynarodowa synchronizacja koniunktur. Metody diagnozowania i prognozowania koniunktury.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykształcenie świadomych użytkowników i początkujących wykonawców analiz koniunktury i badań rynkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Lubiński, Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

R.Barczyk, Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, AE, Poznań 1997; R.Barczyk, Z.Kowalczyk, Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-Poznań 1993;

R.Barczyk, L.Kąsek, M.Lubiński, K.Marczewski, Nowe oblicza cykli koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006; R.Barczyk, M.Lubiński, Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; M.Bieć, Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, SGH, Warszawa 1996;

D.Hubner, M.Lubiński, W.Małecki, Z.Matkowski, Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna przyczyny i mechanizm wahań koniunkturalnych.

2. Student rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków towarowych.

3. Student zna metody analizy koniunktury i badania rynków.

Umiejętności:

1. Student potrafi zaprojektować i wykonać prace analityczne.

2. Student wie jak wykorzystać wyniki analiz rynku i badania koniunktury przy podejmowaniu decyzji na poziomie mikro- i makroekonomicznym .

3. Student umie pracować w zespołach kilkuosobowych.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konsekwencji społecznych działalności ekonomicznej.

Student ma świadomość uwarunkowań kulturowych w prowadzeniu biznesu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Bieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Bieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.