Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232600-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola i zakres analizy strategicznej w wymiarze międzynarodowym. Globalizacja sektorów. Analiza makrootoczenia w wymiarze międzynarodowym. Metody analizy atrakcyjności sektora. Międzynarodowy cykl życia sektora. Profil ekonomiczny sektora. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza zasobów i umiejętności niezbędnych w ekspansji międzynarodowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami dotyczącymi rynków międzynarodowych jak również narzędziami analizy przydatnymi w analizie strategicznej prowadzonej w wymiarze międzynarodowym. Studenci uczestniczący w zajęciach będą mieli możliwość przeprowadzić w praktyce analizę otoczenia międzynarodowego pod kątem firmy międzynarodowej lub międzynarodowego inwestora.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 5, PWE, Warszawa 2017;

Literatura uzupełniająca:

R.M. Grant, Współczesna analiza strategii, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016.

C.S. Fleisher, B.E. Bensoussan, Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods, FT Press, 2007;

A. A. Thompson, A. J. Strickland, J.E. Gamble, Crafting and Executing Strategy. The Quest for Competitive Advantage. Concepts & Cases, McGraw-Hill, Boston, Burr Ridge and other, 15th - 18th International Edition, rozdziały 3, 4 i 7.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna metody analizy strategicznej szczególnie przydatne w analizie otoczenia międzynarodowego.

2. Student zna metody analizy rynków i sektorów oraz zasady wykonywania analizy porównawczej rynków krajowych.

3. Student zna metody identyfikacji zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa niezbędnych w ekspansji międzynarodowej.

4. Student zna metody poszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych w analizie strategicznej w wymiarze międzynarodowym.

5. Student zna powszechnie dostępne źródła informacji na temat sektorów, rynków i przedsiębiorstw na poziomie globalnym, międzynarodowym i krajowym.

Umiejętności:

1. Student umie przygotować profesjonalną analizę strategiczną w wymiarze międzynarodowym.

2. Student potrafi zidentyfikować zakres informacji niezbędnych do przygotowania analizy w wymiarze międzynarodowym.

3. Student potrafi poszukiwać, zbierać i przetwarzać informacje potrzebne do przeprowadzenia analizy strategicznej w wymiarze międzynarodowym.

4. Student potrafi wyciągać właściwe wnioski na temat atrakcyjności analizowanych rynków.

5. Student umie zaprezentować wyniki analizy w zwięzły sposób i jasno je zakomunikować z wykorzystaniem najnowszych technik audiowizualnych.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozwija umiejętności pracy w zespole zadaniowym.

2. Student uczy się przyjmować współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 60.00%

ćwiczenia: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystian Barłożewski, Marek Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystian Barłożewski, Marek Błaszczyk, Mirosław Jarosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.