Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes na rynkach wschodzących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231990-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Biznes na rynkach wschodzących
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Specyfika biznesu na rynkach wschodzących. Korporacje z dużych rynków wschodzących. Zakres decyzji i wyzwań związanych z ekspansją firmy na rynki wschodzące. Specyfika negocjacji biznesowych z partnerami z rynków wschodzących. Formułowanie klauzul w umowach z partnerami z rynków wschodzących. Specyfika marketingu na rynkach wschodzących i marketingu firm / marek z rynków wschodzących.

Pełny opis:

1. Rozwijanie umiejętności identyfikowania czynników determinujących ekspansję firmy na rynkach wschodzących.

2. Wyjaśnienie zakresu decyzji i wyzwań związanych z ekspansją na rynki wschodzące.

3. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia negocjacji biznesowych z partnerami z rynków wschodzących.

4. Rozwijanie umiejętności analizowania i formułowania klauzul w umowach handlowych z partnerami z rynków wschodzących.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.K. Witek-Hajduk, Międzynarodowe strategie marek. perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących. SGH Warszawa, 2020.

N. Schaffmeister, Brand Building and Marketing in Key Emerging Markets, A Practitioner?s Guide to Successful Brand Growth in China, India, Russia and Brazil, Springer, 2017.

H. Jansson, International Business Strategy in Emerging Country Markets. The Institutional Network Approach, Edward Elgar, Cheltenham 2007

S.T. Cavusgil, P.N. Ghauri, A.A. Akcal, Doing Business in Emerging Markets, Second Edition, SAGE Publications Ltd, 2013.

Marzanna K. Witek-Hajduk, Anna Grudecka, 2019, Country of origin from a management perspective of emerging market companies, International Journal of Management and Economics, 55(3), ss. 1?18;

M.K. Witek-Hajduk (red.) (2019), Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstwa, OW SGH, Warszawa

A. Buszko, Nieformalne aspekty biznesu. Rosja, kraje arabskie, Hongkong ? Chiny, PLACET, Warszawa 2010.

M.K. Witek-Hajduk, E. Wąsowicz-Zaborek, Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw, 2018, Zeszyty Naukowe ?Studia i Prace Kolegium Zarządzania i finansów", nr 169, s. 131

M.K. Witek-Hajduk, 2020, Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących. SGH, Warszawa (w przygotowaniu do druku)

Literatura uzupełniająca:

R. Arcot, J. Alves, M. Goncalves Doing Business in Emerging Markets, Publisher: Business Expert Press, 2014.

S. Chao, Selling to China: A Guide to Doing Business in China for Small- and Medium-Sized Companies, Universe Inc, 2012.

D. Quer, E. Claver, L. Rienda, Doing business in China and performance: a review of evidence, Chinese ManagementStudies, Volume: 4, 2010.

N.D. Sull, Y. Wang, Made in China, Harvard Business School Press, Akademia Sukcesu HDT Consulting, Warszawa 2006.

Th. H. Becker, Doing Business in the New Latin America: A Guide to Cultures, Practices, and Opportunities, 2004.

R.B.F. Da Silva, P.M.R. Brancher, A Legal Guide to Doing Business in South America, 2012.

M. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2010,

R. Zenderowski , B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa 2012

A. Buszko, Nieformalne aspekty biznesu. Rosja, kraje arabskie, Hongkong ? Chiny, PLACET, Warszawa 2010.

T. Plafker, Jak robić interesy w Chinach, MT Biznes, Warszawa 2008

D. Marciniak-Neider, Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, Polska Izby Spedycji i Logistyki, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie specyfikę otoczenia biznesu, w tym e-commerce, na rynkach wschodzących / z partnerami z rynków wschodzących

Student rozumie kluczowe wyzwania strategiczne związane z ekspansją na rynkach wschodzących.

Student zna zasady negocjacji z partnerami biznesowymi z rynków wschodzących.

Student zna specyfikę działań marketingowych na rynkach wschodzących.

Student zna zasady formułowania i wykonywania kontaktów z partnerami biznesowymi z rynków wschodzących.

Umiejętności:

Student potrafi projektować negocjacje z partnerami biznesowymi z rynków wschodzących, uwzględniając specyfikę kultury krajowej.

Student potrafi wybrać strategię ekspansji i działania, które należy wykonać na rynkach wschodzących, uwzględniając ich cechy.

Student ma umiejętności niezbędne do przygotowania projektu ekspansji firmy na rynku wschodzącym lub projektu wprowadzenia marki na rynek wschodzący.

Student potrafi analizować i formułować klauzule w umowach z partnerami biznesowymi z rynków wschodzących.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować i rozwiązywać problemy w zespole.

Student rozumie etyczne problemy prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach wschodzących.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

ćwiczenia: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.