Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie rynków ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231940-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie rynków ochrony zdrowia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przepływy finansowe w sektorze ochrony zdrowia. Techniki finansowania poszczególnych rynków sektora ochrony zdrowia. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe w stosowaniu poszczególnych technik finansowania. Znaczenia sposobu finansowania dla strategii działania podmiotu.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do zrozumienia i

wykorzystywania technik finansowania stosowanych na rynkach sektora ochrony zdrowia. Uczestnicy zajęć poznają specyfikę finansowania poszczególnych obszarów sektora, a także zakres oddziaływania technik na zachowanie podmiotów systemu. Uzyskana wiedza i umiejętności będą stanowić podstawę do pracy w sektorze ochrony zdrowia zarówno w jednostkach odpowiedzialnych za politykę zdrowotną (krajową lub regionalną) jak również w podmiotach systemu ochrony zdrowia (np. szpital, zakład ubezpieczeń czy firma farmaceutyczna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Więckowska B., Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument płatnika w racjonalizowaniu systemu ochrony zdrowia, PWN,

Warszawa 2018, ss. 313.; Thomas E.Getzen.(2013) ,Health Economics and Financing ,5th Edition, Wiley, ss.496; M.

Cichon, W. Newbrander, H. Yamabana, A. Weber, Ch. Normand, D. Dror, A. Preker (1999), Modelling in health care

finance, ILO, ISSA, ss. 398.;

Literatura uzupełniająca:

B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych (2019), [w:] Współczesne finanse publiczne. Ujęcie

sektorowe, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, s. 361-442; B. Więckowska, F. Urbański (2018), Quantitative

analyses in the evaluation of the competences of healthcare providers in Poland ? experiences from healthcare needs

maps, Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 29 (3/2018): 86-104; Dubas-Jakóbczyk K.,

Sowada Ch., Domagała A., Więckowska B. (2018), Building hospital capacity planning mechanisms in Poland: The

impact of 2016/2017 regulatory changes, Int J Health Plann Mgmt. 33(2), s.1?13.; Czerwiński A. M., Więckowska B.

(2018), Location-allocation model for external beam radiotherapy as an example of an evidence-based management tool

implemented in healthcare sector in Poland, Radiotherapy and Oncology, Volume 127, Issue 1, April, s. 154-160;

Więckowska B., Tolarczyk A., Dagiel J. (2016), Cancer care in Poland: activity and spending analysis as a forerunner to

oncology reform, Journal of Cancer Policy, vol.8, s.42-50.; Poland. Health system review (2019), Ch. Sowada (ed.), A.

Sagan (ed.), I. Kowalska -Bobko (ed.), Health Systems in Transition, vol.21, no 1. 2019, European Observatory on

Healthcare Systems; Health at a glance (2019), OECD.;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę na temat form finansowania poszczególnych rynków sektora ochrony zdrowia

Rozumie zależności pomiędzy techniką finansowania a reakcją/zachowaniem poszczególnych podmiotów rynku

Zna sposoby finansowania poszczególnych sektorów systemu ochrony zdrowia w Polsce

Umiejętności:

Umie ocenić konsekwencje zastosowania określonej metody finansowania w sektorze ochrony zdrowia

Student umie określić które ze sposobów finansowania świadczeniodawców w danej sytuacji są optymalne

Student umie analizować dane dotyczące finansowania sektora ochrony zdrowia

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do oceny zmian (ewolucji) finansowania świadczeń oraz całego sektora ochrony zdrowia i reagowania na nie

Student jest gotów do oceny zasadności zastosowania różnych technik finansowania systemu ochrony zdrowia (zarówno w części bazowej jak i dodatkowej).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.