Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywny pieniądz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231880-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Alternatywny pieniądz
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Geneza pieniądza; istota i mechanizmy pieniądza, mity; krótka historia pieniądza; problemy systemu pieniężnego; uwarunkowania pieniądza; oczekiwania względem pieniądza; problemy systemów pieniężnych; rozwiązania problemów pieniądza; nacjonalizacja - denacjonalizacja; społeczny kredyt; pieniądz globalny: publiczny, prywatny; luzowanie ilościowe dla ludzi; suwerenny pieniądz; nowoczesna teoria pieniądza (NTP) a klasyczne teorie; bankowość islamska; waluty alternatywne: kryptowaluty, blockchain, stablecoins; waluty prywatne - komplementarne, lokalne, waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC).

Pełny opis:

Omówienie alternatywnych systemów pieniężnych (zarówno walut wirtualnych, w tym kryptowalut, jak i walut komplementarnych czy społecznościowych): przyczyn powstawania, ich znaczenia w gospodarce, możliwości; uzupełnienie wiedzy dotyczącej teorii pieniądza (zagłębienie się w jego istotę), systemów finansowych, polityki pieniężnej, ekonomii monetarnej i historii myśli ekonomicznej o interdyscyplinarny kontekst pieniądza; przedstawienie alternatywnego pieniądza jako propozycji rozwiązań ważnych problemów współczesnych systemów finansowych na tle rozwiązań wymienianych jako klasyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lietaer B. et al. (2012): 'Money and Sustainability: The Missing Link', Club of Rome;

2. Kennedy M., Greco T. H. (2009): The End of Money and the Future of Civilization;

3. ECB (2012, 2015). 'Virtual currency schemes', 'Virtual currency schemes ? a further analysis';

Literatura uzupełniająca:

1. R Ali et al (2014), The Economics of Digital Currencies;

2. Warren E. Weber (2016): 'A Bitcoin Standard: Lessons from the Gold Standard';

3. Satoshi Nakamoto (2008): 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System';

4. Morawski W. (2002): Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości;

5. Chesnais F. (2012): 'Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją'

Publikacje własne:

(###) Alternatywne systemy pieniężne w gospodarce współpracy [w:] Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.) Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Nowa era rozwoju przedsiębiorczości?

(###) "Waluty alternatywne jako czynnik ograniczający niestabilność w gospodarce globalnej na przykładzie bitcoina i Argentyny" [w] Sobiecki R. (red.), Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 65-88, ISBN 978-83-8030-003-3

(###) "Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina - status prawny i interpretacja ekonomiczna", Problemy Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), vol. 13, nr 3/2015 (54), t. 1, s. 144-163. http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/innowacje-w-platnosciach

(#) "Waluty alternatywne: społeczne, lokalne, globalne, wolne, wirtualne. Czy nastąpił już koniec historii pieniądza?" [w] Od muszli po bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, monografia wieloautorska, Texter 2014 [20 pkt], http://goo.gl/psSigU

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Geneza i losy istoty i form pieniądza i systemów finansowych; najważniejsze wydarzenia w historii pieniądza i kredytu

Psychologiczne, socjologiczne, religijne, historyczne i instytucjonalne (prawne) uwarunkowania rozwoju systemów pieniężnych; istota pieniądza, funkcje ekonomiczne i społeczne, rola w gospodarce (teorie pieniądza)

Fundamentalne problemy związane ze współczesnym systemem finansowym (szczególnie pieniężnym, walutowym)

Propozycje rozwiązań problemów współczesnego systemu finansowego i ich ocena: zalety, wady, koszty, korzyści i inne skutki, możliwość i sposoby wprowadzenia, przykłady

Mechanizmy powstawania i funkcjonowania walut alternatywnych (kryptowalut, walut opartych na wzajemnym kredycie: banków czasu, systemów barteru wielostronnego, systemów LETS/CES), i ich znaczenie

Możliwe kanały wpływu systemu pieniężnego na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki

Umiejętności:

Analiza systemów monetarnych przez pryzmat czynników psychologicznych, socjologicznych, religijnych, historycznych i instytucjonalnych i ocena znaczenia tych czynników.

Projektowanie teoretyczne nowego lokalnego systemu wymiany.

Ocena rozwiązań problemów współczesnego systemu finansowego: kosztów, korzyści, możliwości wprowadzenia

Kompetencje społeczne:

Świadomość społecznego charakteru systemu pieniężnego

Uzupełnianie i samodoskonalenie w zakresie wiedzy o pieniądzu

Holistyczne spojrzenie na zjawiska w obszarze systemów pieniężnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Sobiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Sobiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Sobiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.