Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne i protokół dyplomatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231710-D Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i protokół dyplomatyczny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z funkcją misji/stosunków dyplomatycznych. Student pozna regulacje uniwersalne, regionalne (europejskie) i polskie organizacji i funkcjonowania służby dyplomatycznej i konsularnej. Student pozna kształtowanie i funkcje protokołu dyplomatycznego w stosunkach międzypaństwowych oraz zasady i normy protokołu dyplomatycznego. Student zapozna się z protokołem dyplomatycznym w kontaktach międzynarodowych instytucji państwa i przedstawiciela państwa. Student zapozna się z warunkami rekrutacji i zatrudnienia w korpusie polskiej służby dyplomatycznej. Zajęcia umożliwią studentowi wybór ścieżki kariery zawodowej w ramach (polskiej) służby publicznej w resorcie spraw zagranicznych i resortach uczestniczących w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych. Zajęcia są współprowadzone przez zawodowych dyplomatów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z celami, regułami i instrumentami utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Połączenie wiedzy teoretycznej i informacją nt. praktyki. Zapoznanie i protokołem dyplomatycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Oxford Univ. 2016

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wolters Kluwer Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Miedzy tradycją a nowoczesnością. PISM Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania (celów i reguł) misji dyplomatycznych i konsularnych.

Student zna normy składające się na protokół dyplomatyczny

Student ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania dyplomacji krajowej (polskiej), ugrupowań plurilateralnych oraz dyplomacji wielostronnej

Umiejętności:

Student potrafi dokonywać ewaluacji i selekcji instrumentów stosunków dyplomatycznych jako narzędzia realizacji celów

Student potrafi wskazać obowiązki służby konsularnej w reakcji na potrzeby społeczno-gospodarcze. Student potrafi korzystać z instrumentów służb dyplomatycznych i konsularnych na potrzeby gospodarcze.

Student potrafi zweryfikować z perspektywy protokołu projektowane działania

Student potrafi wybrać właściwe (z punktu widzenia protokołu) narzędzia realizacji celów

Kompetencje społeczne:

Student potrafi funkcjonowac w środowisku międzynarodowym

Student potrafi postępować zgodnie z regułami protokołu

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 20.00%

egzamin testowy: 60.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.