Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa służba cywilna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231640-D Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa służba cywilna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z celami powołania (wytworzenia w organizacjach międzynarodowych struktury osobowej), zasadami funkcjonowania i działalnością międzynarodowej służby cywilnej oraz prawami/obowiązkami funkcjonariusza. Wiedza pozwoli studentowi na dokonanie wyboru jednej ze ścieżek kariery zawodowej jaką jest służba publiczna w strukturach międzynarodowych. Student pozna zasady i przebieg rekrutacji do instytucji międzyrządowych (IGOs) i pozarządowych (NGOs), formuły zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Zajęcia są współprowadzone przez praktyków, czynnych i byłych funkcjonariuszy międzynarodowych z różnych instytucji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z celami, regułami i instrumentami działania międzynarodowej służby cywilnej w instytucjach międzynarodowych. Zapoznanie z możliwościami i warunkami pracy w międzynarodowej służbie cywilnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Gram-Skjoldager, From the League of Nations to the United Nations: Milestones for the International Civil Service

A. O'Malley, Turning Points: Defining Moments for the International Civil Service at the United Nations

D. Hammarskjöld, The International Civil Servant in Law and in Fact

Literatura uzupełniająca:

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. PWN. Warszawa 2017, s. 469-536

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma pogłębiona wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowej służby cywilnej

Student zna prawa i obowiązki funkcjonariusza międzynarodowego, regulacje którym poddana jest międzynarodowa służba cywilna

Student zna reguły i praktykę rekrutacji do korpusów międzynarodowej służby cywilnej

Umiejętności:

Student potrafi określić funkcje wynikające z celów instytucji i kompetencje konieczne do ich realizacji

Student potrafi przygotować się do rekrutacji do międzynarodowej służby cywilnej

Student potrafi pracować w wielokulturowym zespole zadaniowym

Kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje w zakresie programowania współpracy międzynarodowej służby cywilnej, krajowej służby cywilnej i funkcjonariuszy NGOs

Student rozpoznaje i respektuje cechy osobowe członków zespołu

Student respektuje prawo do równego traktowania każdego człowieka (niezależnie od jego statusu kulturowego, społecznego, etc.

Student potrafi przeciwstawić się naruszeniu praw i wolności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

inne: 10.00%

projekty: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.