Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Financial Strategies (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231591-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Financial Strategies (ACCA)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for FA - masters
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Investment Decisions: Emphasis is placed on optimal portfolio selection; the determinants of expected rates of return in financial markets; and the evaluation of relevant empirical research. Foreign Exchange and Interest Rate Risk Management. Financial Planning for Mergers and Acquisitions. International Financial Decisions.

Pełny opis:

1. To understand the international financial environment.

2. To learn the various advanced hedging methods used for protecting against interest risk and foreign exchange risk.

- Investment Decisions: Emphasis is placed on optimal portfolio selection; the determinants of expected rates of return in financial markets; and the evaluation of relevant empirical research. Much attention is devoted to the capital asset pricing model and the arbitrage pricing theory. Special topics such as performance evaluation and trading costs will also be covered.

- Foreign Exchange and Interest Rate Risk Management: This course examines international financial markets, institutions, and instruments undertaking simple arbitrage, speculation and risk management strategies. Topics include the nature of foreign exchange risk; the determination of spot and forward exchange rates and interest rates; the returns to foreign investments in external currency and in bond and stock markets; the management of foreign exchange risk with forward markets and foreign currency option markets; the dynamics of balance of payments with a focus on understanding international capital flows, country debt and exchange rate fluctuations. This course will emphasize financial risk management using external methods of hedging.

- Financial Planning for Mergers and Acquisitions. This course discusses motivations and strategies; valuation; friendly and hostile purchases of businesses; sales of businesses; takeover defence; leveraged re-capitalisations and buyouts; legal, accounting and tax considerations from both a domestic and international perspective. The focus will be on identifying schemes for restructuring and the issues involved in the decision process.

- International Financial Decisions: This course primarily uses a case-approach to analyse a variety of decisions in the international financial environment.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kaplan Publishing Foulks Lynch: ACCA P4, Study Text, and Exam Kit.

Literatura uzupełniająca:

1. International Finance and Investment Published by the Chartered Institute of Bankers.

2. Management of Company Finance, 6th Edition, by J.M Samuels, F.M. Wilkes and R.E Brayshaw published by Thomson Business Press.

3. Financial Management Theory and Practice, 9th Edition, by Eugene F. Brigham, Louis C. Capenski, Michael C. Ehrhardt ? The Dryden Press, ISBN 0-03-024399-8

4. Investment Analysis and Portfolio Management, 6th Edition, by Frank K. Reilly, Keith C. Brown, The Dryden Press - ISBN 0-03-025809.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Students

1. knows how to appraise domestic and international capital investment opportunities and will be able to calculate cost of capital using advanced models

2. knows various Interest Rate and Foreign Exchange Risk hedging techniques

3. has knowledge on multinational capital budgeting, international transfer pricing, financial control and international cash management.

Umiejętności:

Students is able to:

1. understand better the international financial environment

2. learn the various advanced hedging methods used for protecting against interest risk

3. learn the various advanced hedging methods used for protecting against foreign exchange risk.

Kompetencje społeczne:

Student should:

1. understand ethical requirements in the area of finance

2. be able to operate in a team of finance and accounting professionals.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kocon, Małgorzata Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kocon, Mikołaj Pindelski, George Skordis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0