Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowa analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231580-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ilościowa analiza danych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Bazy danych międzynarodowych przepływów dóbr, usług oraz czynników produkcji. dobór danych do modeli ekonometrycznych. Transformacje danych do modeli ekonometrycznych. Modele grawitacyjne. Modele dynamiczne. Analiza wskaźnikowa. Rankingi korporacji transnarodowych i krajów.

Pełny opis:

Nauczenie pozyskiwania danych do badań ilościowych oraz nauczenie interpretowania wyników oszacowań modeli ekonometrycznych. Przedmiot służy przeglądowi najważniejszych międzynarodowych baz danych zawierających statystyki dotyczące międzynarodowych przepływów dóbr, usług oraz czynników produkcji. Ponadto przedmiot poświęcony jest analizie oszacowanych modeli ekonometrycznych wyjaśniających międzynarodowe przepływy (pochodzących z publikacji naukowych), tak by nauczyć się interpretować te modele.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. R. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, Ekonomia międzynarodowa, PWN, 2018

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, 2017

A. Welfe, Ekonometria, PWE, 2018

M. Podgórska, M. Gruszczyński, Ekonometria, SGH, 2008

W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, 2009

Literatura uzupełniająca:

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, 2013

P. Folfas, Handel mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, SGH, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna międzynarodowe bazy danych zawierające statystyki dotyczące międzynarodowych przepływów dóbr, usług i czynników produkcji.

Student wie, czym są modele grawitacyjne i modele dynamiczne objaśniające międzynarodowe przepływy dóbr, usług i czynników produkcji

Student wie, czym są wskaźniki intensywności handlu i BIZ oraz wskaźniki uczestnictwa w globalnych łańcuchach wartości.

Umiejętności:

Student potrafi znaleźć i pobrać dane dotyczące międzynarodowych przepływów dóbr, usług i czynników produkcji

Student potrafi zinterpretować oszacowania modeli ekonometrycznych

Student potrafi zinterpretować wartości wskaźników intensywności handlu i BIZ oraz wartości wskaźników uczestnictwa w globalnych łańcuchach wartości.

Kompetencje społeczne:

Student myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, co przekłada się na współpracę z ekonometrykami przy tworzeniu modeli wyjaśniających międzynarodowe przepływy dóbr, usług oraz czynników produkcji.

Student myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, co przekłada się na współpracę ze statystykami przy obliczaniu wskaźników intensywności handlu, BIZ oraz uczestnictwa w globalnych łańcuchach wartości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.