Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie gospodarcze: wymiar globalny oraz europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231470-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie gospodarcze: wymiar globalny oraz europejski
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Aktorzy globalnego zarządzania przed i po kryzysie finansowym i gospodarczym. Zmiany w zarządzaniu na skutek ostatniego kryzysu i globalizacji, w tym wzmocniona rola nieformalnych ciał międzynarodowych. Słabości wielostronnego systemu handlowego w ramach WTO.Zarządzanie kryzysem sektora bankowego. Niedostatki systemu zarządzania w strefie euro. Działania dla wzmocnienia stabilności międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów: (a) ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w systemie globalnego zarządzania w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym z przyczynami słabości instytucji sformalizowanych i rosnącej roli grup niesformalizowanych, (b) wpływem tych zmian na międzynarodową współpracę gospodarczą (c) oraz działaniami rządów i instytucji międzynarodowych na rzecz zażegnania skutków kryzysów i poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego w świecie. Celem wykładu jest także przedstawienie słabości reguł funkcjonowania strefy euro i działań podjętych na rzecz jej stabilizacji oraz zwiększenia dyscypliny budżetowej państw członkowskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ E. Kawecka-Wyrzykowska, Propozycje budżetu strefy euro, Unia Europejska.pl 1(230), styczeń/luty 2015, s. 20-27 2/ A. Szypulewska-Porczyńska, Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego Unii Europejskiej; Unia Europejska.pl 4/2015 (233) 3/ D. Rosati, Koordynacja polityki gospodarczej w skali międzynarodowej, [w], Polityka gospodarcza - wybrane zagadnienia, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2017 4/ Rethinking Global Economic Governance in Light of the Crisis, London, Centre for Economic Policy Research, 2012

Literatura uzupełniająca:

xxx

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma wiedzę na temat podmiotów oraz zasad zarządzania gospodarką światową w okresie globalizacji i ostatniego kryzysu finansowego oraz ekonomicznego.

2. zna przyczyny, kanały wpływu oraz konsekwencje zmian w zakresie globalnego zarządzania gospodarczego.

3. zna w szczególności przyczyny kryzysu w strefie euro oraz finansowe i instytucjonalne działania z zakresu zarządzania kryzysem i przeciwdziałania mu.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi przeanalizować efektywność formalnych organizacji i nieformalnych ciał zajmujących się kształtowaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych.

2. potrafi ocenić efekty różnych środków zaradczych podjętych w strefie euro dla zapobieżenia jej upadków.

3. potrafi zaproponować instrumenty poprawy warunków rozwoju ekonomicznego i społecznego w strefie euro.

Kompetencje społeczne:

1. Student prezentuje krytyczne podejście do koncepcji i rozwiązań oraz umie zaproponować własne rozwiązania.

2. Po skończeniu programu studenta cechuje otwartość oraz zainteresowanie procesem globalnego zarządzania międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Bąk, Alina Szypulewska-Porczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.