Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe przepływy pracowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231460-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe przepływy pracowników
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W toku studiów studenci zapoznają się z teoriami międzynarodowych przepływów siły roboczej, a także metodami i narzędziami służącymi do analizy tych przepływów na gruncie ekonomii.

Przyswojenie przez studentów metod ekonomicznej analizy międzynarodowych przepływów siły roboczej jest o tyle istotne, że to właśnie przyczyny ekonomiczne są głównymi przyczynami migracji międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci nabędą zatem wiedzę odnośnie narzędzi i metod badawczych, które mogą posłużyć do badania zarówno przyczyn, jak i skutków migracji międzynarodowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona również na aspekt praktyczny - poszczególne metody badawcze zostaną zilustrowane adekwatnymi przykładami.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom teorii międzynarodowych przepływów siły roboczej, a także metod i narzędzi służących do analizy tych przepływów na gruncie ekonomii.

Przyswojenie przez studentów metod ekonomicznej analizy międzynarodowych przepływów siły roboczej jest o tyle istotne, że to właśnie przyczyny ekonomiczne są głównymi przyczynami migracji międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci nabędą zatem wiedzę odnośnie narzędzi i metod badawczych, które mogą posłużyć do badania zarówno przyczyn jak i skutków migracji międzynarodowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona również na aspekt praktyczny - poszczególne metody badawcze zostaną zilustrowane adekwatnymi przykładami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bansak, Cynthia, Nicole B Simpson, and Madeline Zavodny. 2015. The Economics of Immigration. Oxon and New York: Routledge.

Literatura uzupełniająca:

Stark, O, and J E Taylor. 1989. Relative Deprivation and International Migration. Demography 26 (1): 1, 14.

Schwabe, Michał. 2014. Do Legal Barriers Really Protect the Labor Markets? Empirical Evidence of Polish Migrants after 2004. International Journal of Management and Economics 43: 114, 27

Piore, Michael J. 1979. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Okólski, Marek, and John Salt. 2014. Polish Emigration to the UK after 2004, Why Did So Many Come?, Central and Eastern European Migration Review 3 (2): 11, 37.

Lee, Everett S. 1966. A Theory of Migration. Demography 3 (1).

Haas, Hein de. 2010. The Internal Dynamics of Migration Processes: A Theoretical Inquiry. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci posiadają wiedzę odnośnie czynników wpływających na decyzję o migracji

Studenci posiadają wiedzę odnośnie skutków migracji siły roboczej dla gospodarek kraju wysyłającego i przyjmującego

Studenci posiadają wiedzę odnośnie głównych teorii dotyczących migracji międzynarodowych

Umiejętności:

Studenci posiadają umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi do analizy procesu decyzyjnego migrantów

Studenci posiadają umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi do analizy kosztów i korzyści odnoszonych przez gospodarki wskutek migracji siły roboczej

Studenci posiadają umiejętność rozróżniania poszczególnych podejść do analizy migracji międzynarodowych

Kompetencje społeczne:

Studenci posiadają umiejętność pracy w grupie

Studenci posiadają umiejętność polemiki i konstruktywnej krytyki

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Schwabe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.