Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analysis of the structure of international trade

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231441-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analysis of the structure of international trade
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The program covers the methods of empirical analysis of international trade structure. During the classes students will learn how to find and verify (from the point of view of reliability) data, analyze them, visualize and use them to determine the position of a country, region, or regional economic integration organization in international trade. The thematic scope of the classes includes: analyses of geographical and commodity structures of goods (according to different classifications) and services trade, analyses of different trade indicators, including indicators of intra-industry trade, international trade by added value, product space technique. During the classes students will perform and prepare project work (empirical research) in groups.

Pełny opis:

The aim of the classes is to familiarize students with methods of empirical analysis of the structure of international trade. During the classes students will learn how to find and verify (from the point of view of reliability) data, analyze them, visualize and use them to determine the position of the country, region, or regional economic integration organization in international trade. The thematic scope of the classes includes: the geographical and commodity structure of trade in goods (according to different classifications) and services, tha analyses of trade indicators, including indicators of the share of intra-industry trade, trade according in value-added, "product space" technique. During the workshops students will perform and prepare project work (empirical research) in groups.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Rynarzewski, A. Zielińska - Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, rozdz. 5; K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński (red.), Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2016, rozdz. 3-4; Ł. Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2018; J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa, PWE 2011

Literatura uzupełniająca:

E. Sanidas, Y. Shin, Comparison of Revealed Comparative Advantage Indices with Application to Trade Tendencies of East Asian Countries, 2010, https://www.semanticscholar.org/paper/Comparison-of-Revealed-Comparative-Advantage-with-Sanidas-Shin/d9e9e1642c272dee96f6fb88162db515b3d4b3f9; P. Fortunato, C. Razo, K. Vrolijk, Operationalizing the Product Space: A Road Map to Export Diversification, 2015; Ł. Ambroziak, Zmiany w eksporcie rolno-spożywczym nowych państw członkowskich UE: analiza metodą stałych udziałów w rynku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 266, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student is able to comprehend - in-depth - the mutual trade relations between countries and regional groupings.

The student is able to comprehend methods and theories explaining complex trade relations between countries and regional groups

The student is able to comprehend - in -depth - methods of measuring trade in goods

The student is able to comprehend - in -depth - methods of measuring trade in services

Umiejętności:

The student is able to select sources of information to analyse international trade and make a critical assessment of them

The student is able to make a hypothesis about the factors determining a country's share in world trade and verify it

The student is able to use source materials in a foreign language

The student is able to collaborate with others in the form of teamwork and take leadership in teams

The student is able to use computer software and international databases

The student is able to use the data on foreign trade in the process of making decisions on the foreign expansion of company

Kompetencje społeczne:

The student is ready to critically analyse sources of information on international trade

The student is ready to seek the help of experts, also foreign, in solving problems of access to and analysis of trade data

The student is ready to submit ideas for improving methods of measuring international trade

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.