Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Macroeconomics and household heterogeneity (QEM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231291-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Macroeconomics and household heterogeneity (QEM)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for QEM - masters
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Topics covered during the course "Macroeconomics and household heterogeneity" pertain to macroeconomic models which depart from the assumption about representative agent and, as such, are well-suited for studying redistributional effects of various economic processes. This class of models has recently become an important workhorse of the economic policy analysis. Course will cover both the theory underlying those models and their numerical implementation.

Pełny opis:

Understanding the role of household heterogeneity for macroeconomic processes. Expanding the knowledge of advanced numerical tools used for simulating the models with household heterogeneity. Preparing students for high level policy analysis associated with inequality. Understanding interactions between households? heterogeneity and economic policy (fiscal and monetary policies)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ljungqvist L. and Sargent T., Recursive Macroeconomic Theory, 2nd and 3rd editions, MIT Press

Literatura uzupełniająca:

Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. The Quarterly Journal of

Economics, 109(3):659?684.

Den Haan,W., Rendahl, P., and Riegler, M. (2018). Unemployment (Fears) and Deflationary Spirals. Journal of the European Economic Association, 16(5):1281?1349.

Domeij, D. and Heathcote, J. (2004). On The Distributional Effects Of Reducing Capital Taxes. International Economic Review, 45(2):523?554.

Hagedorn, M., Manovskii, I., and Mitman, K. (2019). The Fiscal Multiplier. NBER Working Papers 25571, National Bureau of Economic Research, Inc.

Huggett, M. (1993). The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. Journal of Economic Dynamics and Control, 17(5-6):953?969.

Kaplan, G., Moll, B., and Violante, G. L. (2018). Monetary Policy According to HANK. American Economic Review, 108(3):697?743.

Krueger, D., Mitman, K., and Perri, F. (2016). Macroeconomics and Household Heterogeneity, volume 2 of Handbook of Macroeconomics, chapter 0, pages 843?921. Elsevier.

Krusell, P., Mukoyama, T., and Sahin, A. (2010). Labour-Market Matching with Precautionary Savings and Aggregate Fluctuations. Review of Economic Studies, 77(4):1477?1507.

McKay, A. and Reis, R. (2016). The Role of Automatic Stabilizers in the U.S. Business Cycle. Econometrica, 84:141?194.

Rouwenhorst, K. (1995). Asset Pricing Implications of Equilibrium Business Cycle Models, pages 294?330. Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press.

Tauchen, G. (1986). Finite state markov-chain approximations to univariate and vector autoregressions. Economics Letters, 20(2):177?181.

And other papers related to the topic from the recent literature.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Understand the nexus between inequality and macroeconomic phenomena

Understand research methods used for analyzing inequality in macroeconomic models

Conduct rigorous analysis using heterogeneous agent models and modern solution algorithms

Umiejętności:

Apply the knowledge of macroeconomic models with unequal households

Express opinions on economic issues related to empirical and theoretical implications of models with heterogeneous agents used in modern macroeconomics

Write codes that enable to solve models with heterogeneous agents

Kompetencje społeczne:

Student understands the advantages of using models with heterogenous agents

Student is able to contribute to discussions related to the nexus between inequality and macroeconomics

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

projekty: 50.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0