Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Industrial Economics (QEM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231271-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Industrial Economics (QEM)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for QEM - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

We discuss basic models of oligopoly and their application to clarify issues related to the classic strategic problems of firms as collusion, mergers, investments, pricing strategies, and product differentiation.

Pełny opis:

The course introduces main topics of industrial economics/industrial organization.

A closer look at the economic problems of industries allows students to study

problems such as strategic competition in various types of markets, emergence of new sectors/industries, evolution of technologies, competition policy, structure and regulation of markets. Acquisition of skills allowing students to conduct independent economic studies of industries and markets within the selected scope of empirical statics and/or dynamics.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Industrial organization: markets and strategies / 2nd ed., Paul Belleflamme i Martin Peitz. Cambridge; New York: Cambridge University Press, cop. 2015.

The Theory of Industrial Organization/ Jean Tirole, MIT Press 1988.

Literatura uzupełniająca:

Cases in European competition policy: the economic analysis/ Bruce Lyons [red.], Cambridge University Press, 2009; The antitrust revolution/ John E. Kwoka i Lawrence J. White [ed.]. 5 and 6 edition, Oxford; New York: Qxford University Press, 2009 and 2013.

Competition Policy: Theory and Practice/ Massimo Motta. Cabridge University Press, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student acquires deep knowledge of the classic oligopoly models

Student learns on markets with network effects and two-sided markets

Student gains orientation in competiton policy and concentration control

Umiejętności:

Student is able to apply the theoretical foundations for case studies of different markets

Student can analize, interpret and disscuss decisions of the antitrust agencies

Student can argue justify his/her opinion on on firms' strategic behaviour

Kompetencje społeczne:

Student participates in discussions on problems related to market issues and competition protection based on acquired theoretical and empirical knowledge

Student works in group

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 10.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kopiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kopiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0