Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231210-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zmiany - wiodący paradygmat współczesnych organizacji. Zmieniające się otoczenie organizacji - główne wyzwania, dylematy i paradoksy. Zmieniające się organizacje - czynniki sukcesów i porażek rynkowych. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - istota, rodzaje. Przyczyny restrukturyzacji - zewnętrzne i wewnętrzne. Sposoby postrzegania i orientacje metodyczne stosowane w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Proces restrukturyzacji - jego elementy i etapy.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorstw, wiodących podejść metodycznych oraz koncepcji restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, metod oraz narzędzi restrukturyzacji, uwarunkowań procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Cele poznawcze realizowane w ramach przedmiotu są ściśle powiązane z kształtowaniem umiejętności restrukturyzowania przedsiębiorstw. Do nich należą: umiejętności diagnozowania pozycji rynkowej oraz kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, przewidywanie możliwości utraty płynności finansowej oraz upadłości, ocena perspektyw rozwojowych, wykorzystania regulacji prawnych wynikających z prawa upadłościowego i naprawczego do działań restrukturyzacyjnych.

Ukazanie przykładów udanych i nieudanych restrukturyzacji przedsiębiorstw zagranicznych i polskich oraz zastosowanych w tych procesach metod i narzędzi pozwoli zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności, skłoni do refleksji i poszukiwania nowych paradygmatów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Dworzecki, W. Mierzejewska (red), Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, SGH, 2015.

Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG Press, Warszawa 2001;

Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003;

Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006; Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Difin Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Altman E., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, Cedetu, Warszawa 2007; Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1977; Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999; Adair Ch., B. Murray B.A., Radykalna reorganizacja firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; S. Lachiewicz,Zakrzewska-Bielawska A.,(red.) Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Oficyna Ekopnomiczna Kraków 2005; Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. rozumie potrzebę restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej przedsiębiorstwa;

2. zna podstawowe podejścia metodyczne oraz koncepcje restrukturyzacji;

3. zna metody diagnozowania kondycji ekonomicznej oraz pozycji rynkowej przedsiębiorstwa jako podstawy działań restrukturyzacji naprawczej oraz narzędzia restrukturyzacji rozwojowej;

4. Rozumie znaczenie kluczowych uwarunkowań procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Umiejętności:

Student:

1. umie posługiwać się metodami i narzędziami diagnozowania przedsiębiorstw i oceny ich potencjałów rozwojowych;

2. umie wykorzystać narzędzia restrukturyzacji do przewidywania upadłości;

3. umie wybrać kierunek, obszary i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

4. umie skonstruować plan restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej;

5. umie wykorzystać szansę restrukturyzacji wynikającą z prawa upadłościowego i naprawczego.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. poprzez analizę przypadków restrukturyzowanych przedsiębiorstw doskonali swe umiejętności pracy zespołowej;

2. poprzez rozwiązywanie przypadków w grupach o różnych specjalnościach i zainteresowaniach pogłębia umiejętności wypracowywania koncepcji restrukturyzacji z wielu punktów widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gigol, Marcin Kołtuniak, Hanna Sokół, Cezary Suszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak, Cezary Suszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.