Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial Frauds

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230531-S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Financial Frauds
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

1. Theory of financial frauds and psychology of frauds;

2. Financial pyramids;

3. Tax frauds and creative accounting

4. Financial frauds in selected sectors of financial market;

5. Process of obtaining money under false pretences

6. Financial frauds detection

7. Prevention of money laundering and terrorist financing

Pełny opis:

The aim of the lecture is to explain the process of frauds in banking, finance, insurance and other financial services. The main point will be focus on the management of information in economic fraud, including investments in banks, mutual funds, insurance companies, and non-financial firms. The lecture highlights the main concepts, which are important for understanding how to improve low detectability of frauds, how to avoid tax fraud, how to supervise people responsible for money.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D.E.Y. Sarna, Financial Fraud from Tulip Mania to Bernie Madoff. History of Greed, John Wiley&Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2010;

2. R. Stich, America's Housing and financial Frauds, Silverpeak Enterprises, Alamo 2010;

3. Ph. Wolny, Understanding Financial Frauds and Scams, The Rosen Publishing Group Inc., New York 2013;

4. W.S. Albrecht, C.O. Albrecht, C.C. Albrecht, M.F. Zimbelman, Fraud Examination, South-Western, Mason 2012;

5. S. Matulich, D.M. Curie (eds), Handbook of Frauds, Scams and Swindles: Failure of ethics in Leadership; CRS Press, Boca Raton 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Nguyen, Financial Statement Frauds: Motives, Methods, Cases and Detection. Boca Raton, Florida 2010.

2. R. Stich, World's Greadest Financial Frauds: Japanese and U.S. War Plunder. Silverpeak Enterprises 2010;

3. D.Morse, L.Skajaa, Tackling Insurance Fraud: Law And Practice. Informa Law 2004;

4. J.R. Petrucelli, Detecting Fraud in Organizations: Techniques, Tools, and Resources, John Wiley and Sons Inc., New Jersey 2012.

5. M. Marciniak, A. Szelągowska, Oszustwa finansowe. wybrane aspekty psychologiczne, CeDeWu, Warszawa 2021;

6. Martysz C., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Knowledge of the basic kinds and fundamentals of financial frauds.

2. Knowlegde of the method of the financial fraud's detection

3. Knowlegde of the modus operandi fraudsters on financial market.

Umiejętności:

1. The ability to solve the case study concerning the financial frauds.

2.The ability to identify in practice described kinds of financial frauds.

3. The ability of detecting the red flags in the main kinds of financial frauds.

Kompetencje społeczne:

1. Sensitivity to identification of financial frauds and abuses accompanying the actions of individuals and financial market institutions.

2. Awareness of personal responsibility of civil society for making decisions and omitting necessary anti-money laundering and terrorist financing measures.

3. Presentation of social censequences of reporting any irregularities related to the risk of crimes committed on financial markets.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.