Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka dystrybucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230510-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Logistyka dystrybucji
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analiza szerokiego spektrum koncepcji, technik i praktyk stosowanych we współczesnych systemach fizycznej dystrybucji towarów. Zarządzanie przepływami produktów między miejscami ich produkcji a miejscami finalnej konsumpcji, dystrybucji oraz realizacji celów finansowych firmy i oczekiwań jej klientów. Efektywne zarządzanie logistyką dystrybucji.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest analiza roli jaką logistyka dystrybucji odgrywa w budowaniu pozycji konkurencyjnej współczesnych firm. Przedmiot przedstawia złożony charakter zarządzania fizycznymi przepływami towarów oraz ich wpływ na decyzje menedżerskie i wyniki finansowe firm. W ramach zajęć zaoferowane będą z jednej strony możliwości poznania głównych zagadnień i wyzwań, z drugiej zaś zrozumienia wybranych problemów, najlepszych praktyk i różnych technik analitycznych związanych z logistyką dystrybucji. Szczególna uwaga będzie zwrócona na aktualne trendy rozwojowe i najnowsze koncepcje zarządzania logistyką dystrybucji, jak również analizy przypadków ilustrujące te trendy i koncepcje w Unii Europejskiej i szczególnie w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Artykuły na stronie Katedry Logistyki SGH (http://www.sgh.waw.pl/katedry/kl/publikacje/).

2. Internetowe bazy naukowe: EBSCO, Emerald, ProQuest.

3. Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 2005,

4. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Łapko, N. Wagner, Logistyka dystrybucji, CeDeWu, Warszwa 2018.

2. G. Richards, Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2020.

3. P. Blaik, Koncepcja zarządzania zintegrowanego, PEW, Warszawa 2020

4. Logistyka on-line, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna teorię i praktykę zarządzania logistyką dystrybucji i jego wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy

ma wiedzę nt. złożoności zarządzania fizycznymi przepływami towarów oraz wie, jak te złożoności wpływają na strategie konkurowania i finansową misję firmy

poznał trendy rozwojowe struktur fizycznej dystrybucji towarów w świecie, Unii Europejskiej i Polsce

Umiejętności:

potrafi zastosować najważniejsze kryteria projektowania i zarządzania procesami przepływu i składowania produktów

potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych, m.in. analizować wpływ trendów w handlu i zmian w otoczeniu na struktury fizycznej dystrybucji oraz przepływy, analizować koszty globalne międzynarodowej fizycznej dystrybucji, opracowywać plany i prognozy popytu

potrafi interpretować i oceniać zarządzanie relacjami w strukturach fizycznej dystrybucji towarów

Kompetencje społeczne:

ma świadomość znaczenia pracy w zespołach oraz odpowiedzialności za pracę własną i wyniki pracy grupowej

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy i umiejętności

ma świadomość korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w zarządzaniu strukturami fizycznej dystrybucji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

ćwiczenia: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Pluta-Zaremba, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Pluta-Zaremba, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.