Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia bezpieczeństwa energetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230470-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia bezpieczeństwa energetycznego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę bezpieczeństwa energetycznego w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko definiowanie pojęcia, szacowanie zjawiska, ale również jego otoczenie międzynarodowe.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia nauk ekonomicznych. Cykl otwierają zajęcia poświęcone analizie zjawiska na gruncie ekonomii, a w szczególności ekonomii międzynarodowej. W toku zajęć student będzie miał okazję zapoznać się z nie tylko z teoretycznymi podstawami analizowanego, ale również ze sposobami jego oceny empirycznej. Analizując poszczególne rynki energii pierwotnej i wtórnej, słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z ich specyfiką w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Wykład zamyka część poświęcona technologiom i międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, SGH, Warszawa, 2019.

Literatura uzupełniająca:

J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy, PWN, Warszawa 2018, D. Bohi, D. Montgomery, Oil prices, energy security and import policy, RFF Press (Routledge Revivals, 1st edition), Washington DC, 2015, P. Bożyk, H. Nyga-Łukaszewska, Pojęcie i miary bezpieczeństwa energetycznego, [w:] p. Bożyk (red) Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Vistula, Warszawa, 2013, G. Wojtkowska-Łodej (red), Rola energii we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie pojęcie bezpieczeństwo energetyczne

Student zna podstawowe wyzwania bezpieczeństwa energetycznego na poszczególnych rynkach energii

Zna podstawowe metody oceny zjawiska

Zna instytucjonalne otoczenie międzynarodowych rynków energii

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę wybranego profilu bezpieczeństwa energetycznego

Student potrafi zaprojektować elementy strategii bezpieczeństwa energetycznego

Student potrafi oszacować bezpieczeństwo energetyczne

Student nabywa umiejętności myślenia i programowania działania w kategoriach interesu energetycznego państwa i racji stanu

Kompetencje społeczne:

Student dostrzega problemy uwarunkowań gospodarczych i historycznych bezpieczeństwa energetycznego

Student potrafi krytycznie ocenić informacje pozyskane z różnych źródeł

Student potrafi pracować w międzynarodowej grupie

Student ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej oraz rozumie wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 25.00%

ćwiczenia: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.