Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia bezpieczeństwa energetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230470-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia bezpieczeństwa energetycznego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę bezpieczeństwa energetycznego w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko definiowanie pojęcia, szacowanie zjawiska, ale również jego otoczenie międzynarodowe.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia nauk ekonomicznych. Cykl otwierają zajęcia poświęcone analizie zjawiska na gruncie ekonomii, a w szczególności ekonomii międzynarodowej. W toku zajęć student będzie miał okazję zapoznać się z nie tylko z teoretycznymi podstawami analizowanego, ale również ze sposobami jego oceny empirycznej. Analizując poszczególne rynki energii pierwotnej i wtórnej, słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z ich specyfiką w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Wykład zamyka część poświęcona technologiom i międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, SGH, Warszawa, 2019.

Literatura uzupełniająca:

J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy, PWN, Warszawa 2018, H. Nyga-Łukaszewska, Energy security and sustainable development, Springer 2020, DOI:10.1007/978-3-319-69625-6_77-1D; H. Nyga-Łukaszewska, K. Aruga, Energy Prices and COVID-Immunity: The Case of Crude Oil and Natural Gas Prices in the US and Japan. Energies 2020, 13, 6300, M. Bohi, D. Montgomery, Oil prices, energy security and import policy, RFF Press (Routledge Revivals, 1st edition), Washington DC, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie pojęcie bezpieczeństwo energetyczne

Student zna podstawowe wyzwania bezpieczeństwa energetycznego na poszczególnych rynkach energii

Zna podstawowe metody oceny zjawiska

Zna instytucjonalne otoczenie międzynarodowych rynków energii

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę wybranego profilu bezpieczeństwa energetycznego

Student potrafi zaprojektować elementy strategii bezpieczeństwa energetycznego

Student potrafi oszacować bezpieczeństwo energetyczne

Student nabywa umiejętności myślenia i programowania działania w kategoriach interesu energetycznego państwa i racji stanu

Kompetencje społeczne:

Student dostrzega problemy uwarunkowań gospodarczych i historycznych bezpieczeństwa energetycznego

Student potrafi krytycznie ocenić informacje pozyskane z różnych źródeł

Student potrafi pracować w międzynarodowej grupie

Student ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej oraz rozumie wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.