Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie zespołem projektowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230460-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Kierowanie zespołem projektowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota zarządzania projektem. Rola kierownika zespołu projektowego. Budowanie zespołu projektowego. Na zajęciach studenci będą wykonywali ćwiczenia na podstawie opisów przypadków.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą kierowania zespołem projektowym. Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności kierowania zespołem projektowym. Uświadomienie studentom znaczącej roli kierownika zespołu projektowego w realizacji projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Wachowiak, S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi:

1. opisać rolę kierownika projektu w kierowaniu zespołem projektowym..

Student potrafi:

2. scharakteryzować kompetencje profesjonalnego kierownika zespołu projektowego.

Student potrafi:

3. omówić warunki skutecznego kierowania zespołem projektowym.

Student potrafi:

4. scharakteryzować narzędzia pomagające w kierowaniu zespołem projektowym.

Student potrafi:

5. opisać kluczowe czynniki sukcesu w kierowaniu zespołem projektowym.

Umiejętności:

Student umie:

1. dobrać członków zespołu projektowego.

Student umie:

2. zorganizować pracę zespołu projektowego.

.Student umie:

3. zintegrować i zaangażować w pracę członków zespołu projektowego.

Student umie:

4. oceniać członków zespołu projektowego.

Student umie:

5. rozwiązywać konflikty w zespole projektowym.

Student umie:

6. efektywnie komunikować się w zespole projektowym.

Kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje:

1. chęci aktywnego uczestnictwa w zespołach projektowych,

Student posiada kompetencje:

2. wywierania wpływu na zespół projektowy.

Student posiada kompetencje:

3. kreatywność w rozwiązywaniu problemów w kierowaniu zespołem projektowym.

Student posiada kompetencje:

4. zdolności do analizy złożonych zagadnień związanych z kierowaniem zespołem projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 22.00%

egzamin ustny: 14.00%

ćwiczenia: 50.00%

inne: 14.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Czainska, Bartosz Grucza, Piotr Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Grucza, Piotr Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Czainska, Bartosz Grucza, Piotr Wachowiak, Monika Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.