Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bayesian Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230201-D Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Bayesian Econometrics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for AAB - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

An approach to statistical inference based on the Bayes principle. Prior and posterior distributions. Bayesian estimation. Bayesian confidence intervals and tests. Time series models. Predictive distributions. Model choice.

Pełny opis:

The course is aimed at introducing students to fundametals of Bayesian statistical analysis, to basic econometric methods and techniques derived from Bayesian statistical inference and to selected applications of the methods.

The course is an introduction to basic Bayesian econometric methods. After fundametals of Bayesian statistical inference (prior distribution choice, Bayesian estimation, confidence intervals and tests), Bayesian analysis of regression and autoregression models, time series analysis and Bayesian methods of model choice will be presented. Standard applications will be given.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Koop "Bayesian Econometrics", J. Wiley&Sons, Chichester 2003; T.Lancaster, An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, Blackwell Publ., 2004; A.Zellner, An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, Wiley, New York 1971

Literatura uzupełniająca:

G.E.P.Box, G.C.Tiao, Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading 1973; Ch.Robert, Bayesian Choice, Springer, New York 2001; Ch.Robert, G.Casella, Statistical Monte Carlo Methods, Springer, New York 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Fundametals of Bayesian statistics: posterior distributions, estimators, testing hypotheses, confidence intervals.

Elements of Bayesian analysis of multiparameter and multidimensional models, of regression and autoregression models.

Bayesian methods of prediction and of econometric model selection.

Umiejętności:

Choice of a prior distribution with standard methods; computing Bayesian estimators, tests, confidence intervals and analysis of results.

Econometric prediction and model choice according to Bayesian criteria,

Bayesian analysis of standard econometrics models, including simple time series models.

Kompetencje społeczne:

Ability to apply complex methods to complex statistical and econometric models,

Awareness of limited efficiency of any formal methods and models.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Męczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.