Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Hotel Industry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223341-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Hotel Industry
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Features of different types of accommodation and their ability to handle needs of tourists. The most important elements of hotel structure. The scope of tourism services; measurement of tourism services; the rules and principles of calculation of costs, prices and profitability of hotel operations. Human and physical capital in a hotel and their importance for hotel operations; distribution channels of hotel services. Trends in the contemporary hotel industry.

Pełny opis:

The aims of the lecture are: to show students the most important rules on functioning of hospitality units with references to supply of services, to human resources endowment and to management and economics of the hotel services; to light specific features of hospitality which impact economy of hotel?s business as well as to describe the main trends in contemporary hotel industry including changing shape of the endowment in hospitality units in countries of the world and in Poland.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sturman M.C., Corgel J.B, Verma R., The Cornell School of Hotel Administration on Hospitality: Cutting Edge Thinking and Practice, Cornell University, 2011. Larkin E.M., How to Run a Great Hotel: Everything you need to achieve excellence in the hotel industry, CU, 2009. Rutherford G. D., Hotel Management and Operations, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Lattin G.W., The Lodging and Food Service Industry with Answer Sheet; American Hotel & Lodging Educational Institute, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows factors determining hotel's market position.

Student knows financial, physical capital, and human resources of a hotel enterprise.

Student knows the most important trends of contemporary hotel industry.

Umiejętności:

Student will be able to evaluate the competitiveness capacity of hotels in relations to several criteria at the stage in investment decision making and in the actual operational activity.

Student will be able to create marketing strategy at the stage of investment and at the stage of exploitation of hotel units.

Student will be able to evaluate the determinants of hotel's effectiveness.

Kompetencje społeczne:

Student is prepared to manage the team-work.

...

Metody i kryteria oceniania:

inne: 80.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kachniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0