Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative and Qualitative Methods in Management Sciences and Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223191-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantitative and Qualitative Methods in Management Sciences and Economics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 7.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course covers popular research methods, both quantitative and qualitative, commonly used in management sciences and economics. The statistics, which is the main research perspective, is taught conceptually without putting strong pressure on pertinent formulas. Such approach is suitable for using statistical software (here, SPSS) in solving practical but often computationally difficult problems, but it requires that students have working knowledge of basic statistics.

Pełny opis:

The course aims to familiarize students with the most popular and useful qualitative and quantitative research methods employed in management sciences and economics. The focus is strictly practical on developing analytical skills based on the conceptual understanding of analytical techniques. This caveat is particularly relevant for statistical methods where teaching is centered on assumptions and interpretations rather than on mathematical formulas. Most of the topics, following theoretical introduction, will be illustrated with an application of analytical techniques in solving practical research problems both as in-class exercises and as homework assignments. On completing the course the successful students will demonstrate the skills and knowledge allowing them to effectively handle typical research problems they may come across in marketing, management and economics. Also, the selection of methods and techniques included in the program was intended to provide a solid foundation from which to develop an individual analytical "toolbox", well-adjusted to each student's particular future professional circumstances.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Field Andy, Discovering Statistics with SPSS, Fourth Edition, Sage Publishing Ltd, London, 2013; Mooi Erik, Sarstedt M., A Concise Guide to Market Research: The Process, Data and Methods Using IBM SPSS Statistics, Springer Verlag, Heidelberg, 2011; Malhotra Naresh, Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall, 6th Edition, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Hill R. Carter, Griffiths William, Lim Guay, Principles of Econometrics, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011; Yin Robert, Qualitative Research from Start to Finish, The Guilford Press, New York, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

In terms of acquired knowledge, after completing the course students are expected to know:

1. various common research designs used in economics and management;

2. importance of conducting extensive study of secondary sources and developing detailed conceptual framework before developing research tools and field work;

3. characteristics and applications of the most common qualitative methods (i.e., focus groups, depth interviews and projective techniques);

4. rules and principles of designing measurement scales for survey research;

5. random and non-random methods of sample selection;

6. types of errors occurring in designing and implementing quantitative research, and how to avoid them.

7. principles of devising and testing statistical hypotheses;

8. assumptions of discussed statistical techniques and rules for interpreting their outcomes;

9. benefits and limitations of popular methods of analyzing group differences and relationships between variables;

10. when and how to use statistical data reduction methods;

11. common patterns that can be found in time series data;

12. basic rules and risks involved in forecasting.

Umiejętności:

On completing the course students are supposed to demonstrate the following skills:

1. define the research problem and break it into a set of research questions and hypotheses;

2. select the proper research design for solving a given research problem;

3. be able to plan, conduct and analyze exploratory focus group and depth interviews;

4. design a correct questionnaire for survey research;

5. prepare sampling plan for survey research;

6. be able to code questionnaires, enter raw data from paper-based survey into SPSS software and prepare data for analysis;

7. conduct preliminary statistical analysis with SPSS encompassing frequency distributions, cross-tabulations, bivariate correlations and group differences;

8. build statistical models with multiple linear regression and binary logistic regression. Be able to reduce the set of possible predictors with exploratory factor analysis;

9. be capable of formulating basic forecasts with statistical models.

Kompetencje społeczne:

Team work

Problem solving

Problem solving in a group setting

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Napiórkowski, Natalia Świda, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Tomasz Napiórkowski, Anna Sznajderska, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Piotr Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Napiórkowski, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Piotr Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0