Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Big Data

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223091-S Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Big Data
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Within the subject the following topics will be discussed: technological elements of Big Data, data types, Big Data analytics, data streams processing, big data applications, data privacy and ethical issues.

Pełny opis:

The goal of these classes is to discuss topics concerning Big Data, Big Data analytics and technological solutions concerning Big Data.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Inc, O.M., 2012. Big Data Now: 2012 Edition 2. wyd., O'Reilly Media; Provost, F. & Fawcett, T., 2013. Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking, Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates; Schutt, R. & O'Neil, C., 2013. Doing data science, Sebastopol, CA: O'Reilly.

Literatura uzupełniająca:

Minelli, M., 2013. Big data, big analytics: emerging business intelligence and analytic trends for today's businesses, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; Prajapati, Vignesh 2013. Big Data Analytics with R and Hadoop, Packt Publishing Ltd.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should know and understand data types concerning Big Data,

Student should know technological elements and solutions concerning Big Data

Student should know methods of data storage and querying with Big Data

Student should know and understand analytic methods used with Big Data

Student should know examples of business solutions concerning Big Data

Umiejętności:

Student should be able analyze unstructured data,

Student should be able process and analyze stream data

Student should be able introduce Big Data solutions to business problems.

Kompetencje społeczne:

Student should be able to communicate topics concerning Big data.

Student should be able understand ethical aspects of Big data.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Olejniczak, Paweł Rubach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.