Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria panelowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222990-D Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Ekonometria panelowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan ząjęć.

Pełny opis:

Zaznajomienie studentów z teorią nowoczesnych metod analizy danych panelowych, prezentacja ich słabych i silnych stron oraz możliwości wykorzystania w praktyce. Wskazanie pól, w których analiza danych panelowych dostarcza najwięcej informacji w porównaniu do danych przekrojowych lub do szeregów czasowych. Doskonalenie umiejętności ilościowej analizy zjawisk przedstawianych za pomocą danych panelowych.

Program: Zajęcia obejmują wykład i ćwiczenia w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu Stata. Program zajęć obejmuje podstawowe metody analizy danych panelowych. Podczas zajęć omawiane techniki ilustrowane są przykładami estymacji w pakiecie Stata. Koncepcją przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teorią nowoczesnych metod analizy danych panelowych, prezentacja ich słabych i silnych stron oraz możliwości wykorzystania w praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S.Maddala, Ekonometria, PWN 2006; M.Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2nd ed., 2004; J.M.Wooldridge, Econometric analysis of cross section and panel data, MIT Press 2002.

Literatura uzupełniająca:

G.Chamberlain, Panel Data w: Handbook of Econometrics (tom 2, rozdz. 11), 1984; W.H.Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2006;

C. Hsiao, Analysis of Panel Data, 3rd edition, Cambridge 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość teorii budowy i weryfikacji liniowych modeli statycznych dla danych panelowych

Znajomość metod estymacji liniowych modeli dynamicznych dla danych panelowych z wykorzystaniem GMM

Znajomość problemów związanych z konstrukcją i estymacją modeli z ograniczoną zmienną zależną dla danych panelowych

Umiejętności:

Umiejętność oszacowania z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i wyciągnięcia wniosków z liniowych (statycznych i dynamicznych) oraz nieliniowych (z ograniczoną zmienną zależną) modeli dla danych panelowych

Umiejętność oceny jakości prostych modeli dla danych panelowych

Umiejętność radzenia sobie z obserwacjami brakującymi oraz oceny, czy w danej sytuacji braki danych umożliwiają estymację modelu dla danych panelowych.

Kompetencje społeczne:

Rozumienie i czytanie tekstów ekonomicznych poświęconych analizie danych panelowych.

Umiejętność sformułowania rozwiązania problemów ekonomicznych i społecznych w oparciu o modele dla danych panelowych

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.