Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222810-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość zarządcza i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji oraz w procesach planowania i kontroli. Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania portfela produktów i klientów, wdrażania nowych produktów, zarządzania procesami i zasobami, decentralizacji zarządzania, planowania i budżetowania oraz kontroli realizacji strategii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą rachunkowości zarządczej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, oraz z tym, w jaki sposób wykorzystywać i łączyć różne koncepcje i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji, właściwego oceniania efektywności działania oraz komunikowania menedżerom intencji zarządu i właścicieli przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G.K.Świderska (red.), MAC/DIFIN, 2017; Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Przykłady, testy, zadania, G.K.Świderska (red.), MAC, Ebook, 2017;

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, A.Karmańska (red.), DIFIN, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie kosztami i efektywnością, R.Kaplan, R.Cooper, Wolters Kluwer, 2002;

Czasopisma "Controlling i rachunkowość zarządcza", "Rachunkowość", "Problemy rachunkowości", "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP"; Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. I.Sobańska, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Co to jest rachunkowość zarządcza i jakie są główne obszary jej zainteresowania?

2. Narzędzia i koncepcje rachunkowości wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji (m.in. rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań, zarządzanie działaniami).

3. Narzędzia analizy efektywności działania (m.in. analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk; segmentowy rachunek marża pokrycia).

Umiejętności:

1. Umiejętność odróżnienia informacji istotnej od informacji nieistotnej w podjęciu decyzji.

2. Budowanie raportów dla potrzeb analizowania efektywności, podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli

3. Umiejętność podejmowania decyzji wykorzystujących informacje z rachunkowości zarządczej.

Kompetencje społeczne:

Studenci powinien rozumieć, iż bez odpowiednich informacji nie można podejmować właściwych decyzji oraz w jaki sposób zniekształcona informacja może negatywnie wpłynąć na podejmowanie decyzji oraz planowanie i kontrolę.

Student ma świadomość etyki zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Baran, Krzysztof Marecki, Małgorzata Paszula, Maciej Wieloch, Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Baran, Krzysztof Marecki, Małgorzata Paszula, Maciej Wieloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Marecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Baran, Agnieszka Butor-Keler, Krzysztof Marecki, Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0