Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222260-D Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Przedmiot jest poświęcony prezentacji problemów, na jakie napotyka się w procesie wytwarzania produktów programowych i metod inżynierii oprogramowania, jakimi próbuje się rozwiązywać te problemy. Pod tym kątem omawiane są wszystkie fazy cyklu życia oprogramowania (analiza, projektowanie, implementacja, wdrożenie, konserwacja), ze szczególnym podkreśleniem weryfikacji (walidacji, testowania, autoryzacji) przeprowadzanej na wszystkich etapach. Dla każdej fazy przedstawione zostaną propozycje miar postępu prac i oceny uzyskanego produktu. Omówione zostaną zarówno tradycyjne, jak i zwinne podejścia do wytwarzania oprogramowania. Słuchacze zapoznają się dodatkowo z problemami jakości (produktów i procesów programowych), zarządzaniem konfiguracją, wersjonowaniem oprogramowania, zarządzaniem projektem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Sacha, Inżynieria oprogramowania, WN PWN, Warszawa 2021; I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa 2002; A. Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 2001.

Literatura uzupełniająca:

R. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2004; E. Yourdon, Mityczny osobomiesiąc, WNT, Warszawa 2001; S. Kan, Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, WN PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie opisać problemy związane z wytwarzaniem produktów programowych

Student powinien być w stanie scharakteryzować przyczyny problemów związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

Student powinien być w stanie wybrać najwłaściwszy model procesu programowego.

Student powinien być w stanie opisać czynności wykonywane w różnych fazach cyklu życia oprogramowania.

Umiejętności:

Student powinien umieć dobrać odpowiedni model procesu.

Student powinien umieć przewidzieć problemy, jaki mogą pojawić się w trakcie realizacji procesu.

Student powinien umieć prawidłowo przeanalizować i ocenić możliwości, sposoby i ograniczenia praktycznego wykorzystania oprogramowania komputerowego w organizacjach.

Student powinien umieć ocenić jakość zrealizowanego produktu informatycznego.

Kompetencje społeczne:

Student docenia konieczność pracy zespołowej podczas realizacji projektu informatycznego.

Student dostrzega ryzyka wiążące się z różnymi sposobami realizacji procesu programowego, na różnych etapach realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 85.00%

kolokwium: 15.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.