Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Time Series Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222061-D Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Time Series Econometrics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for AAB - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

Learning by the students the abilities in application of methods of time series econometrics.

Course encompasses topics in macroeconometrics i.e. single- and multiequation models based on time series. Time series econometrics is concerned with testing hypotheses, construction of models, and their use for the purpose of simulation and forecast analyses. Time series consist of arranged observations related to economic agents whose behavior is nondeterministic. Therefore the observations are the outcomes of stochastic processes of unknown properties which are being tested. The central problem is the analysis of the dynamic consequences of events over time which are observed with certain frequency characterizing the samples used in empirical research.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009; A.Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003; W.Welfe, A.Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

W.Charemza, D.Deadman, Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa 1997; G.C.Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L.R.Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982; G.S.Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006; M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student should:

1. Apply relevant econometric models in case of different economic processes.

2. Construct and analyze simultaneous equation models.

3. Be able to model on nonstationary variables.

Umiejętności:

A student should:

1. Verify hypotheses concerning relationships between variables.

2. Model nonstationary variables.

3. Build VAR, VEqCM i SVEqCM models.

4. Be able to use simultaneous equation models in forecasting and simulation analysis.

Kompetencje społeczne:

A student should be able to

1. Formulate economic hypotheses the way which allows for verification.

2. Chose proper econometric tools being aware of certain properties of stochastic processes generating the data, namely nonstationarity and variance clustering.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Suda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Suda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Suda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.