Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Business Transactions (IB)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221681-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: International Business Transactions (IB)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for IB - masters
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course concerns international business transactions, by which we mean business transactions that are international in their character. Therefore, the course covers concepts that are important to future managers active in international trade operations. All of the relevant issues are thoroughly explained, including documentation, terms of payment, terms of trade, international insurance, customs clearance.

Pełny opis:

The main objective of this course is to give students experience in contract formulation, transaction documentation, Incoterms, international insurance and other issues relevant to international trade operations.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P.A. David, International Logistics. The Management of International Trade Operations. Atomic Dog Publishing 2016.

D.C.K. Chow, T.J. Schoenbaum, International Business Transactions. Problems, Cases and Materials, Aspen Publications 2010.

Literatura uzupełniająca:

T. Cavusgil, G. Knight, J. Riesenberger, International Business. Strategy, Management & the New Realities, Pearson - Prentice Hall , 3nd ed. 2016, selected chapters.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

During the course student gets knowledge about legal framework of international business transactions and the procedures of their realization.

Student understand the interdependence between contract clauses and enterprise strategy.

Student gets knowledge forms of payment, incoterms, international documents inevitable to fulfill international buisness transaction.

Umiejętności:

Student gets the ability to fulfill international buisness transaction.

Student should know how to formulate a contract, complete international transaction?s documentation, have ability to look for information about international markets and trade partners.

Student has the ability to assess international business partners.

Kompetencje społeczne:

Student should be able to use his knowledge from other subjects and have the need to update it continuously even after finishing his formal studies.

Student get the competences to work in groups, share knowlegde and be responisble for the relults of the project prepared in teams.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Marcin Król, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.