Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221650-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Instytucje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - wymiar przedmiotowy. Wybrane instytucje współpracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie prawnych i instytucjonalnych ram funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w wymiarze międzynarodowym, w szczególności prawnych i instytucjonalnych ram międzynarodowego biznesu. Wykład podzielony jest na trzy podstawowe części. Celem pierwszej części jest przedstawienie międzynarodowych instytucji i systemów prawnych. Druga część poświęcona jest instytucjom i normom w sferze współpracy społecznej, a trzecia źródłom i zasadom międzynarodowego prawa handlowego oraz sposobom rozwiązywania konfliktów w biznesie międzynarodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

J. Gilas, Prawo międzynarodowe gospodarcze. Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998.

E. Czarny, M. Słok-Wódkowska, Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski. Wyd. PWE. Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza na temat teorii, powstania i podmiotowości instytucji międzynarodowych.

Wiedza na temat procesu podejmowania decyzji w instytucjach międzynarodowych

Wiedza na temat roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie

Umiejętności:

Student potrafi zinterpretować podział kompetencji między państwa a organy instytucji międzynarodowych

Student posiada umiejętność przewidywania skutków decyzji podejmowanych na forum instytucji międzynarodowych dla państw członkowskich.

Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny roli instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność formułowania opinii na temat wpływu instytucji międzynarodowych na stosunki międzynarodowe

Student wykazuje gotowość do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes, Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.