Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221370-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe koncepcje kultury i klasyfikacje kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych i innych) oraz ich znaczenie dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego. Analiza zróżnicowanych kulturowych uwarunkowań w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Pełny opis:

Przedstawienie wybranych teoretycznych koncepcji kultury (z poziomu makro-, mezo- i mikro-). Charakterystyka elementów kultury i prezentacja głównych typologii kultur jako elementów otoczenia międzynarodowego przedsiębiorstw. Analiza powiązań między czynnikami kulturowymi a działaniami z zakresu biznesu międzynarodowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Wyd. 2, PWE, 2010

Literatura uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, WN PWN, 2000; R. Zenderowski, B.Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu.pl, 2012; G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, wyd. 3, PWE, 2011; F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Wydawnicza, 2007; G. Hofstede, Culture's Consequences, 2nd ed., Sage, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe koncepcje i typologie teoretyczne kultur (narodowych, biznesowych i organizacyjnych).

Student zna zakres i rozumie znaczenie czynników kulturowych dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego.

Student zna najnowsze międzynarodowe tendencje kulturowe.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować i porównać główne typy kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych).

Student potrafi podać przykłady działań przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym uwzględniających lokalną lub regionalną specyfikę kulturową.

Student umie zidentyfikować błędy w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynikające z nieznajomości czynników kulturowych.

Kompetencje społeczne:

Student umie znaleźć się w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Student wykazuje wrażliwość na specyfikę/odmienność kultur.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje indywidualne lub grupowe: 30.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 35.00%

egzamin testowy: 35.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.