Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221320-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Specyfika logistyki międzynarodowej. Międzynarodowy i globalny kontekst logistyki i łańcuchów dostaw. Rynek międzynarodowych usług logistycznych i jego trendy rozwojowe. Tendencje rozwojowe logistyki w Ameryce Płn., Japonii, UE i Europie Środkowo-Wschodniej, analizowane na bazie studiów przypadków. Procesy zakupów, produkcji oraz dystrybucji w obrotach międzynarodowych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zaprezentowanie roli logistyki w niezwykle konkurencyjnym środowisku biznesu międzynarodowego i globalnego oraz przedstawieniu logistyki międzynarodowej jako domeny odpowiedzialności menedżerskiej. Oferuje on ramy niezbędne dla analizy trendów rozwojowych logistyki międzynarodowej, które są niezwykle istotne z punktu widzenia firm prowadzących działalność i inwestujących na zagranicznych rynkach, jak również możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinie logistyki międzynarodowej, które należą do najbardziej pożądanych w międzynarodowym i globalnym biznesie XXI wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Artykuły na stronie Katedry Logistyki SGH (http://www.sgh.waw.pl/katedry/kl/publikacje/).

2. Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, red. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 2016

3. Global Logistics. New Directions in Supply Chain Management (7th ed.), D. Waters (ed.), KoganPage, London 2014.

4. E. Gołembska, P. Banaszyk, Logistyka w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2017..

5. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, pod red. naukową J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud, IBnGR-GAP, Gdańsk 2016, s. 11-58.

Literatura uzupełniająca:

1. Internetowe bazy naukowe (EBSCO, Emerald, ProQuest)

2. Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Poland, K. Rutkowski (ed.), Warsaw School of Economics Publishing, Warsaw 2009.

3. J.P. David, International Logistics: The Management of International Trade Operations, Cicero Books LLC 2017.

4. R. A. Novack, B. Gibson, Y. Suzuki, J.J. Coyle, Transportation: A Global Supply Chain Perspective (9th Edition), Cengage Learning 2018.

5. T. Skjott-Larsen, P.B. Schary, J.H. Mikkola, & H. Kotzab, Managing the Global Supply Chain (3rd ed.), Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma zaawansowaną wiedzę na temat istoty i specyfiki logistyki międzynarodowej

ma wiedzę dotyczącą złożoności zarządzania międzynarodowymi fizycznymi przepływami towarów oraz wie, jak te złożoności wpływają na strategie konkurowania i finansową misję firmy

ma wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk zarządzania międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw

zna trendy rozwojowe logistyki w ujęciu międzynarodowym i globalnym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Unii Europejskiej

Umiejętności:

potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych, m.in. analizować międzynarodowe i globalne procesy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

potrafi identyfikować, formułować i rozwiązywać podstawowe problemy zarządzania związane z międzynarodowymi i globalnymi systemami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

potrafi zastosować różne techniki i narzędzia analityczne w celu rozwiązania konkretnych problemów, np. związanych z lokalizacją zakładów produkcyjnych, magazynów czy centrów dystrybucyjnych

potrafi interpretować i oceniać relacje między różnymi jednostkami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa oraz w ramach międzynarodowych i globalnych łańcucha dostaw

potrafi identyfikować i oceniać potencjalny wpływ zagrożeń politycznych, ekonomicznych, społecznych, klimatycznych i technologicznych na zarządzanie międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw

Kompetencje społeczne:

ma świadomość znaczenia pracy zespołowej dla osiągnięcia sukcesu oraz odpowiedzialności za pracę własną i innych członków zespołu

ma świadomość korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych płynących z partnerskiego zarządzania relacjami w ramach przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw

ma świadomość potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

egzamin ustny: 0.00%

ćwiczenia: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Lesiak, Wojciech Paprocki, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Lesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Lesiak, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.