Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220680-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład dotyczy: znaczenia rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej; zasad konstrukcji ubezpieczeń społecznych; poszczególnych ryzyk społecznych i możliwości zastosowania ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami ich zaistnienia.

Pełny opis:

Przekazanie szczegółowej wiedzy o ochronie ubezpieczeniowej i jej zastosowaniu w polityce społecznej. Omówienie konstrukcji ubezpieczeń społecznych. Wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej, przy uwzględnieniu zakresu powszechnego zabezpieczenia społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005; T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, KiW, Warszawa 1966; Doubezpieczecznie społeczne. Idea i kontynuacja, pod red. M Kawińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015; B. Więckowska, Ubezpieczenie pielęgnacyjne, OW SGH, Warszawa 2008; ; J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. III uaktualnione, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006; .

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student uzyska wiedzę o zarządzaniu ryzykiem społecznym.

Student uzyska wiedzę o zasadach konstrukcji ubezpieczeń społecznych.

Student uzyska wiedzę o zasadach doubezpieczenia społecznego.

Student uzyska wiedzę o udziale w systemie zabezpieczenia społecznego rozwiązań publiczno-prywatnych o charakterze ubezpieczeniowym.

Umiejętności:

Student powinien umieć wyjaśnić pojęcie ryzyka społecznego.

Student powinien umieć opisać elementy konstrukcyjne systemu zabezpieczenia społecznego.

Student powinien umieć opisać poszczególne ubezpieczenia społeczne i wyjaśnić zasady ustalania wynikających z nich świadczeń.

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć wytłumaczyć "Kowalskiemu" zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej.

Student powinien być świadomy zalet zabezpieczenia społecznego opartego na ubezpieczeniowych wspólnotach ryzyka.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

egzamin ustny: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Ewa Cichowicz, Joanna Rutecka-Góra, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rutecka-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rutecka-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.