Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220590-D Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka społeczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunki rozwoju statystyki społecznej. Podstawowe badania społeczne. Poziom i jakość życia.Zamożność gospodarstw domowych. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Rynek pracy. Edukacja. Budżety czasu. Ocena polityki społecznej.

Pełny opis:

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie nowoczesnych metod analizy i wnioskowania o zjawiskach i procesach społecznych oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania. Omawiane metody stanowią podbudowę narzędziową dla wielu innych przedmiotów realizowanych w trakcie studiów w SGH. Dostarczenie studentom informacji o określonych aspektach zmian społecznych dokonujących się w Polsce i w Europie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Statystyka społeczna. Procesy społeczne, źródła danych i metody analizy. red. T. Panek, PWE, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. Znać podstawowe kierunki rozwoju statystyki społecznej oraz jej rolę we współczesnym państwie.

2. Posiadać wiedzę o podstawowych zasadach prowadzenia badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań realizowanych przez organizacje międzynarodowe i Eurostat.

3. Znać metody analizy podstawowych zjawisk i procesów będących przedmiotem badań statystyki społecznej.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Określić zakres informacji statystycznych potrzebnych do analizy określonych zjawisk i procesów społecznych.

2. Interpretować dane statystyczne o zjawiskach i procesach społecznych.

3. Zastosować właściwe narzędzia i procedury analizy określonych zjawisk i procesów społecznych.

4. Zinterpretować otrzymane wyniki i dokonać ich krytycznej analizy.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego do opisu i analizy otaczającej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej.

2. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w instytucjach i podmiotach gospodarczych, w których wymagane jest stosowanie narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin testowy: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Błaszczak-Przybycińska, Ewa Cichowicz, Tomasz Panek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Błaszczak-Przybycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Błaszczak-Przybycińska, Tomasz Panek, Adam Szulc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Błaszczak-Przybycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Błaszczak-Przybycińska, Tomasz Panek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.