Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Python Programming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220541-D Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Python Programming
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for AAB - masters
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See the semester plan

Pełny opis:

The aim of the course is to teach the basics of the Python programming language. After participating in this course the student should: be able to create, run, document and execute programs in Python; know the basic types and structures, conditional statements, loops, operations on textual types as well as arrays, tuples, lists, files, etc.; understand the paradigms of structural and object-oriented programming as well as basic concepts used in object-oriented programming and be skilled in modeling data using the object-oriented approach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Learn Python 3 the Hard Way: A Very Simple Introduction to the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code, Zed Shaw, Pearson Professional Computing, 2017

Literatura uzupełniająca:

Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, 2nd Edition, O'Reilly, 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student should be able to define and describe the problem situation.

The student should be able to design the right solution.

The student should be able to compare the proposed solution with alternatives.

Umiejętności:

The student should be able to develop an algorithm to solve the problem and code the algorithm in the selected programming language.

The student should be able to compile the program, run the program and eliminate syntax errors.

The student should be able to test the program, eliminating logic errors, write documentation and estimate the computational complexity of the program.

Kompetencje społeczne:

As a result of the course, the student will develop the task-oriented attitude and creativity in coming up with a solution.

As a result of the course the student will acquire the attitude of paying attention to detail and will also master the ability to deliver work within set deadlines.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 60.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

inne: 0.00%

projekty: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Rubach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.