Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy programowania w języku Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220540-D Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania w języku Python
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Proszę spojrzeć na semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw języka Python, w tym: umiejętności tworzenia, uruchamiania, dokumentowania i wykonywania programów w języku Python, znajomości podstawowych typów i struktur, instrukcji warunkowych, pętli, operacji na typach tekstowych a także tablicach, krotkach, listach, plikach itp., rozumienia paradygmatów programowania strukturalnego i obiektowego oraz podstawowych pojęć programowania obiektowego, a także umiejętności modelowania obiektowego i samodzielnego konstruowania klas.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Python 3. Proste wprowadzenie do fascynującego świata programowania, Zed A, Shaw, Helion 2018

Literatura uzupełniająca:

Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython, Wydanie II, Wes McKinney, Helion 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie zdefiniować i opisać sytuację problemową.

Student powinien być w stanie zaprojektować właściwe rozwiązanie.

Student powinien być w stanie porównać zaproponowane rozwiązanie z alternatywnymi.

Umiejętności:

Student powinien umieć opracować algorytm rozwiązania problemu i zakodować algorytm w wybranym języku programowania.

Student powinien umieć skompilować program, uruchomić program i wyeliminować błędy składniowe.

Student powinien umieć przetestować program, eliminując błędy logiczne, napisać dokumentację oraz oszacować złożoność obliczeniową programu.

Kompetencje społeczne:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę zorientowania na wykonanie zadania oraz kreatywności w opracowywaniu rozwiązania.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę dbałości o szczegóły a także opanuje zdolność do wykonania pracy w warunkach niedostatku czasu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

inne: 0.00%

projekty: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Derda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Rubach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.