Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski (poziom A1, EMJMD QEM, 2. sem.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 201290-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski (poziom A1, EMJMD QEM, 2. sem.)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Foreign Language - Graduate full-time
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nauka języka francuskiego od podstaw (poziom A1). Celem kursu jest rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z komunikacją, tak aby student mógł, bez problemu porozumiewać się w sytuacjach codziennych.

Pełny opis:

Nauka języka francuskiego od podstaw (poziom A1). Celem kursu jest rozwijanie podstawowych kompetencji związanych z komunikacją, tak aby student mógł, bez problemu porozumiewać się w sytuacjach codziennych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Français.com. Niveau débutant A1-A2. Jean-Luc Penfornis, wyd. CLE International, 2019

Literatura uzupełniająca:

Français.com. Niveau débutant A1-A2. Jean-Luc Penfornis, wyd. CLE International, 2019, cahier d'exercices

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student poznaje leksykę w zakresie tematycznym przewidzianym w programie

Student opanowuje gramatykę w zakresie przewidzianym w programie

Student poznaje zasady wymowy w języku francuskim

Student zapoznaje się z ortografią francuską

Umiejętności:

Student komunikuje się na poziomie podstawowym w zakresie pozwalającym na uzyskanie niezbędnych informacji w relacjach z innymi osobami.

Student uzyskuje umiejętności zaprezentowania siebie poprzez przekazywanie informacji o sobie oraz swoich zainteresowaniach i potrzebach.

Student przyswaja umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem i prawidłowego udzielania odpowiedzi w kontaktach międzyludzkich

Kompetencje społeczne:

Student przyswaja umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem i prawidłowego udzielania odpowiedzi w kontaktach międzyludzkich

Formułowanie prostych pytań i umiejętność odpowiadania na tego typu pytania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 60.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Paderewska-Gryza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0