Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (kierunek MSG, I stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 150040-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (kierunek MSG, I stopień)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Praktyki zawodowe - studia licencjackie
Praktyki zawodowe - studia licencjackie popołudniowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania w praktyce zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin pokrewnych. W szczególności, student powinien zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa (instytucji), w którym odbywana jest praktyka, oraz doskonalić umiejętności rozwiązywania prostych zleconych zadań zawodowych oraz pracy zespołowej.

Pełny opis:

Celem praktyki zawodowej jest rozwijanie przez studenta umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG) i dyscyplin pokrewnych, zdobywanej w trakcie studiów I stopnia. W szczególności student powinien zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania organizacji w której odbywa praktykę (tj. przedsiębiorstwa, w tym korporacji międzynarodowej, instytucji i organów administracji publicznej zorientowanych na współpracę z zagranicą, organizacji międzynarodowej). Student powinien także doskonalić umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwijać cechy osobowe związane z pracą, takie jak rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i etyczne zachowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

...

Literatura uzupełniająca:

...

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student (praktykant) zna zasady i właściwości funkcjonowania sektora gospodarczego lub sfery działalności, do którego (-ej) przynależy organizacja/przedsiębiorstwo/

instytucja), w której odbywana jest praktyka.

Student (praktykant) ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, w szczególności o jej formie prawnej i strukturze organizacyjne

Student (praktykant) ma podstawową wiedzę o strukturze organizacyjnej i zasadach organizacji pracy

i podziału kompetencji w instytucji, w której odbywana jest praktyka.

Umiejętności:

Student (praktykant) potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych, m.in. wykonując zlecone proste zadania analityczne.

Student (praktykant) umie pozyskiwać i analizować podstawowe dane pochodzące z różnych działów organizacji oraz formułować na ich podstawie wnioski.

Student (praktykant) potrafi komunikować się i współpracować (budować sieć kontaktów) z osobami z różnych działów, różnych środowisk kulturowych i o różnych pozycjach w organizacji.

Student (praktykant) potrafi współdziałać i pracować w ramach grup zadaniowych/projektowych, przyjmując w nich różne role (wykonawcy, organizatora, kierownika).

Kompetencje społeczne:

Student (praktykant) ma świadomość znaczenia pracy zespołowej dla osiągnięcia sukcesu oraz odpowiedzialności za pracę własną i innych członków zespołu.

Student (praktykant) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (poszerzania własnej wiedzy i umiejętności) i potrafi to samodzielnie robić.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.