Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 150030-P Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Praktyki zawodowe - studia licencjackie
Praktyki zawodowe - studia licencjackie popołudniowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub instytucji, w której odbywana jest praktyka, doskonalić umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwijać cechy osobowe związane z pracą, takie jak odpowiedzialność i etyczne zachowania.

Pełny opis:

Głównym celem praktyki zawodowej studentów jest wsparcie procesu upraktycznienia programu kształcenia. Na studiach pierwszego stopnia praktyka jest obligatoryjna, a jej przedmiot powinien odpowiadać charakterowi studiów w SGH. Praktyka trwa minimum 3 tygodnie (4 tygodnie na kierunkach finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna).

Student powinien być kierowany tylko do tych podmiotów/instytucji, które wyrażą gotowość zapewnienia mu warunków do realizacji standardowych efektów kształcenia przypisanym praktyce zawodowej, zgodnie z niniejszym jej sylabusem (stanowiącym jednocześnie załącznik do stosownej umowy o przyjęcie na praktykę zawodową). Szczegółowe zasady odbywania praktyk określa Regulamin studenckich praktyk zawodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma:

1. podstawową wieloaspektową wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub instytucji, w której odbywał praktykę, w tym o stosowanych procedurach, metodach organizacji pracy, kontroli realizacji zadań.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi zrealizować zlecone proste zadanie analityczne (badawcze) z zakresu ekonomiczno-finansowych i pokrewnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji;

2. umie analizować podstawowe dane pochodzące z różnych działów przedsiębiorstwa (instytucji) oraz formułować na ich podstawie wnioski;

3. potrafi komunikować się z osobami z różnych działów i środowisk społeczno-zawodowych w miejscu odbywania praktyki;

4. potrafi doskonalić umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych;

5. potrafi pracować w zespole.

Kompetencje społeczne:

Student:

1.wykazuje postawę etyczną i dba o dobre imię studenta SGH;

2. rozumie potrzebę dokształcania się i potrafi to samodzielnie robić;

3. wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych członków zespołu;

4. rozwija cechy osobowe związane z pracą, takie jak odpowiedzialność i etyczne zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.