Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do teorii wzrostu gospodarczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 138170-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii wzrostu gospodarczego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cztery główne teorie objaśniające wzrost gospodarczy: tzw. modele neoklasyczne, modele AK, modele endogenicznego postępu technicznego oparte na rosnącej różnorodności produktów, modele schumpeterowskie z nieciągłymi innowacjami. Powiązania rozwoju sektora finansowego ze wzrostem gospodarczym, etapy wzrostu od organicznego do samopodtrzymującego się, znaczenie transferu technologii w zbliżaniu się do światowej granicy technologicznej, inwestowanie w edukację i infrastrukturę.

Pełny opis:

Wykład ma dwa główne cele. Po pierwsze, zaprezentowanie na średnim poziomie aktualnego dorobku z teorii wzrostu gospodarczego. Omówione zostaną podstawowe modele nie wymagające zastosowania zaawansowanych metod kalkulacyjnych. Przedstawione zostaną kluczowe elementy tworzące współczesny mechanizm samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego, a mianowicie akumulacja kapitału fizycznego i ludzkiego oraz wytwarzanie postępu technicznego w różnych ujęciach modelowych. Ponadto zostanie omówiona istotna rola władzy publicznej we wzroście gospodarczym. Drugim celem jest przygotowanie studentów ekonomii do zaawansowanych wykładów z teorii wzrostu gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Charles I, Jones, Dietrich Vollrath, Introduction to Economic Growth, Third Edition, 2013

Literatura uzupełniająca:

Philipe Aghion, Petere Howitt, The Economics of Growth, The MIT Press, Cambridge, 2009; David N. Weil, Economic Growth, Pearsnon Education, 2012; David Warsh, Wiedza i bogactwo narodów, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe modele wzrostu.

Student zna wyniki najważniejszych badań empirycznych poświęconych wzrostowi gospodarczemu.

Student zna kluczowe elementy tworzące procesy wzrostu gospodarczego.

Umiejętności:

Student potrafi rozróżnić czynniki długookresowe i krótkookresowe wpływające na dynamikę PKB.

Student umie zastosować formalne narzędzia analizy do rozwiązywania długookresowych problemów gospodarczych.

Student jest przygotowany do studiowania zaawansowanych modeli wzrostu gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność formułowania sądów w sprawach polityki wzrostu gospodarczego.

Umiejętność uzupełniania i doskonalenia wiedzy z teorii wzrostu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Pacho
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.