Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 137989-S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wykorzystaniu ubezpieczeń w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ze względu na problematykę przedmiotu oparte są one w dużej mierze na analizie rozwiązań funkcjonujących w praktyce gospodarczej i służących do ochrony potencjału majątkowego, kapitałowego i kadrowego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien znać metody identyfikacji zagrożeń w działalności podmiotów gospodarczych oraz poznać miejsce ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorcy. W efekcie realizacji przedmiotu student powinien poznać znaczenie i cel ubezpieczeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, mieć wiedzę na temat funkcjonowania i stanu polskiego rynku ubezpieczeń w zakresie oferty dla przedsiębiorców. Dzięki zajęciom z przedmiotu student powinien pozyskać umiejętność stworzenia programu ubezpieczeniowego dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.W. Ronka-Chmielowiec (red.) Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2016

2. E. Wierzbicka (red.),Ubezpieczenia non-life, CeDeWu, Warszawa 2010

3. Z. Jęksa, Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext, Warszawa 1999

4. L. Nowakowski, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, POLTEXT 2003

5. L. Butryn, W. Piskozub, Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne, Poltext, Warszawa 2003

6. J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

7. J. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1 i 2, Poltext, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Ubezpieczenia komunikacyjne, pod red. S. Rogowskiego, Poltext, Warszawa 2006

2. J.A. Gniadek, J.Lisowski, Ubezpieczenia majątkowe, Drukarnia kolejowa w Poznaniu,

3. M. Serwach, Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012

Publikacje własne:

1. M. Jastrzębska, M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2014, Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu

terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014

2. W. Ronka-Chmielowiec (red.) Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2016 - współautor

3. M. JanowiczLomott, 2016, Ubezpieczenia upraw - stan obecny i kierunki zmian (w:) Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 141-154

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student zna i rozumie zasady działania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach ryzyka

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student ma wiedzę o regułach prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student ma wiedzę o instrumentach ubezpieczeniowych, które można w tym zakresie wykorzystać

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki realizacji ryzyka w przedsiębiorstwie oraz w związku z tym skonstruować ochroną ubezpieczeniową dla przedsiębiorstwa

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykorzystuje zdobytą wiedzę do identyfikowania ryzyka w podmiocie gospodarczym i proponowania odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, które zmniejszą skutki tego ryzyka.

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student analizuje i potrafi konstruować program ubezpieczeniowy dla przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy ubezpieczeniowej, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić.

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje obiektywizm - potrafi dostrzec konflikt interesów pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z kształtowaniem ochrony ubezpieczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 40.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 40.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marietta Janowicz-Lomott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marietta Janowicz-Lomott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.