Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy lobbing gospodarczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132840-P Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy lobbing gospodarczy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką lobbingu i reprezentacji interesów gospodarczych przedsiębiorstw i organizacji biznesu w stosunkach międzynarodowych. Główne zagadnienia to: strategie i metody lobbingu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, typy i profile najważniejszych interesariuszy, rywalizacja grup interesu jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw, rola biznesu w kreowaniu polityk gospodarczych.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką lobbingu i reprezentacji interesów gospodarczych przedsiębiorstw i organizacji biznesu w stosunkach międzynarodowych. Główne zagadnienia to: strategie i metody lobbingu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, typy i profile najważniejszych interesariuszy, rywalizacja grup interesu jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw, rola biznesu w kreowaniu polityk gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, PWN, Warszawa 2011 2. R.van Schendelen, Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk 2006 3. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 4. Ch.Mahoney, Brussels versus the Beltway. Advocacy in the United States and the European Union, Georgetown University Press, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A.Sławik, Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, WUJ, Kraków 2009 2. H.Kluver, Lobbying in the European Union. Interest Groups, Lobbying Coalitions and Policy Change, Oxford University Press, 2013 3. K.Oświecimski, Grupy interesu w amerykańskim systemie politycznym, WAM, Kraków 2012 4. K.Jasiecki (red.), Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, IFiS PAN, Warszawa 2012 5. M.Knodt,Ch.Quittkat,J.Greenwood, Functional and Territorial Interest Representation in the EU, Routledge, 2011 6. D.Cohen, EU Lobbying: Empirical and Theoretical Studies, Routledge 2009 7. D.Coen, J.Richardson (red.), Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, Oxford University Press, 2010 8. P.Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010 9. J. Greenwood, Representing Interests in the EU, The European Union Series 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada pogłębioną wiedzę o systemach reprezentacji interesów w wybranych państwach, w UE i innych organizacjach międzynarodowych

2. Posiada pogłębioną wiedzę na temat znaczenia lobbingu w formułowaniu polityk publicznych UE i na arenie międzynarodowej, głównych aktorów w tym zakresie tj. instytucji i interesariuszy, grup interesu, relacji między organami władzy a grupami nacisku

3. Posiada pogłębioną wiedzę na temat praktyki lobbingu, strategii, metod i narzędzi wywierania wpływu.

4. Jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów gospodarczych, politycznych i społecznych związanych z reprezentacja interesów grupowych wobec instytucji publicznych.

Umiejętności:

1. Potrafi na podstawie zebranego materiału zrekonstruować strategie reprezentacji interesów poszczególnych interesariuszy oraz ocenić ich wpływ na proces stanowienia prawa

2. Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej oraz zaangażowania różnych aktorów politycznych

3. Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

4. Potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

Kompetencje społeczne:

1. Umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

2. Potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w analizie case study oraz w warsztatach

3. Potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk gospodarczych i politycznych

4. Bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

egzamin ustny: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.