Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132680-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość międzynarodowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie studentów z ogólnymi kierunkami harmonizacji i standaryzacji rachunkowości.

2. Omówienie systemów rachunkowości w wybranych krajach.

Historyczny rozwój rachunkowości. Przyczyny zróżnicowania rachunkowości w świecie. Przyczyny harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Procesy standaryzacji rachunkowości - przebieg, skutki, perspektywy. Polityka rachunkowości i rachunkowość kreatywna a oszustwa finansowe. Zakres polityki rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Charakterystyka systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w wybranych krajach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Accounting Standards Board; S.Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 2002.

Kazimiera Winiarska, Rachunkowość międzynarodowa, ODiDK, 2009

Literatura uzupełniająca:

A.Stachniak, "Stabilna platforma" Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość nr 10/2004; K.Van Hulle, Od dyrektyw Unii Europejskiej o rachunkowości do MSR, "Rachunkowość", nr 6/2003; H.Bystrzycka, Wpływ procesów harmonizacji i standaryzacji na kształt polskiego prawa bilansowego, "Forum Rachunkowości", nr 3, 2007; K.Klimczak, Jak powstają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", nr 1(24), 2006; H.Bystrzycka, A.Kochman, Rachunkowość w Federacji Rosyjskiej, "Problemy Rachunkowości", nr 1, październik 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać przyczyny problemów w rachunkowości międzynarodowej,

Student powinien znać przesłanki harmonizacji i standaryzacji rachunkowości

Student powinien znać przebieg procesu standaryzacji rachunkowości

Student powinien znać charakterystyczne cechy systemów rachunkowości w wybranych krajach

Umiejętności:

Student powinien umieć określić wpływ poszczególnych czynników na zróżnicowanie rachunkowości w świecie,

Student powinien umieć rozróżniać narzędzia polityki rachunkowości od oszustw finansowych,

Student powinien umieć wykazać wpływ polityki rachunkowości na zawartość sprawozdania finansowego.

Student powinien umieć scharakteryzować główne modele rachunkowości w wybranych krajach

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć wykorzystać wiedzę z zakresu regulacji międzynarodowych do oceny jakości sprawozdania finansowego,

Student powinien być kreatywny przy doborze instrumentów polityki rachunkowości zgodnie z ustaleniami MSR

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.