Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methods of Decision Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131811-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Methods of Decision Analysis
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for QME - bachelors
Elective courses for QME - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The elements of decision making process, the structure of a decision problem and typical structuring errors will be presented. We will discuss the selected types of decision situations and present methods used to solve them. We will see how behavioural and psychological aspects may influence the decision making. The objective of the course is to endow the participants with the ability to use analytical approach in real-life decision making.

Pełny opis:

Decision making is an indispensable part of a professional life of every manager, analyst and scientist. At the same time understanding and describing the decision making process is the central element of economics. The aim of this course is to demonstrate how quantitative methods can be used in order to support the decision making process in the selected classes of decision problems that appear in everyday life, and to show how to incorporate the behavioural limitations of a real-life decision making process. The knowledge acquired during the course should be useful for further studies and in professional career.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Goodwin, G. Wright, "Decision Analysis for Management Judgment", Wiley, 2009

M.H. Bazerman, "Judgment in managerial decision making", John Wiley & Sons, 1994

J. Hammond, R. Keeney, H. Raiffa, "Smart Choices. A practical guide to making better life decisions", Kultur International Films, 2002

Literatura uzupełniająca:

H. Raiffa, "Decision Analysis: A Personal Account of How It Got Started and Evolved", Operations Research, 2002;

R. Thaler, C. Sunstein, "Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness", Penguin, 2009

H. Simon, "A Behavioral Model or Rational Choice", Quarterly Journal of Economics, 1955;

G. Akerlof, "Procrastination and Obedience", American Economic Review, 1991;

D. Kahneman, A. Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", Econometrica, 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student should be able to enumerate the most important classes of decision problems (with multiple criteria, with uncertainty/risk, sequential problems, group decision problems);

A student should be able to give examples of decision models applied in decision analysis (decision tables, decision trees).

A student should be able to propose methods of comparing decision alternatives and making recommendations in the above classes of decision problems (e.g. value function, maximin, maximax, Laplace, Hurwicz, Savage criterion, stochastic dominance, backward induction).

A student should be able to understand the basic notions of decision analysis (e.g. efficiency, risk aversion, time inconsistency of decision, expected value of perfect information).

Umiejętności:

A student should know how to structure decision problems (identify a need and a goal, enumerate alternatives, select attributes, judge the uncertainty).

A student should know how to select the model to represent a real-life decision problem, parameterize the model, generate a recommendation and interpret it.

A student should know how to foresee and limit the negative consequences of behavioural elements of decision making process.

Kompetencje społeczne:

A student should see the possibilities to apply the knowledge acquired during studies in real life problems.

A student should present and defend her/his opinion during discussion.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0