Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polish Companies in the EU Internal Market

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131711-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polish Companies in the EU Internal Market
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Influence of EU regulations and policies (competition policy, regional policies, policies on SMEs) on business activities and performance of Polish firms. Competitive environment on EU market and resource-based potential of Polish firms. Sources of competitive advantage, analysis of competitive strategies and forms of international engagement of Polish firms on EU market. Business models of Polish firms.

Pełny opis:

1. To provide information on major UE regulations and policies that affect business activities.

2. To develop students' skills in the analysis of EU regulations.

3. To develop students' skills in the analysis and assessment of business/competitive environment.

4.To provide knowledge on competitive behaviour of Polish firms on internal EU market.

5. To develop students' skills in the analysis and assessment of activities of Polish firms on EU market.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Johnson D., Turner C. (2016) European business :policy challenges for the new commercial environment. Abingdon, New York: Routledge, 2016.

Mercado S., Welford R., Prescott K. (2001) European Business. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Rumelt R.P. (2011) Good Strategy, Bad Strategy, the Difference and Why It Matters. New York: Crown Publishing Group.

Root F.R. (1994) Entry Strategies for International Markets. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Gołębiowski, T. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008. 2. M. K. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2010. 3. -G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski, Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki?, Elipsa, Warszawa, 2018 4. -Komunikat Komisji (2017), Annex 1 Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE , Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 479 final. 5. Komisja Europejska (2017), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dla UE 27do 2025r.,COM(2017) 2025 final

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Students knows basic legal, regulatory and competitive conditions of company's activity in the EU market and their impact on the development of Polish private sector

Students understands the concept of company's competitiveness and its internal determinants (resources, competences of entreprise)

Students knows the means of creating compeititve advantage and competitive strategy of a Polish company in the EU market

Students knows forms of international activity of company, conditions of its practical use and their advantages and disadvantages

Umiejętności:

Students knows how to identify crucial legal and regulatory conditions of company's activity in the EU market and knows how to run such analysis (assess oportunities and threats for company)

Students identifies and defines various problems concerning functioning of companies

Students knows how to choose intruments for analysis and run resources and competition strategy effectiveness analysis for Polish firms in the EU

Students knows how to assess scope and effectiveness of different forms of activity of companies in the context of Polish accession to the EU

Kompetencje społeczne:

Students knows how to access resources for analysis concerning regulations and policies as well as macroeconomic data

Students knows how to collect, select and analyze macroeconomic, industry and company scale data

Students knows how to prepare reports in the form of professional documents (analytical, project) or their elements

Students learns how to discuss and cooperate in group while preparing analytical and project reports

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 100.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.