Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130840-P Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej budowy i zasady działania sieć komputerowych (inter-sieci), architektury Internetu. Materiał obejmuje również treści dotyczące bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych oraz w Internecie. Pokazy i ćwiczenia pokazują praktyczne funkcjonowanie sieci komputerowych, w tym bezprzewodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J.Papińskiej-Kacperek, PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Sieci komputerowe. Biblia. Barrie Sosinskym, Helion 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie architekturę warstwową sieci komputerowych.

Zna zagrożenia występujące przy budowie i eksploatacji sieci komputerowych.

Zna i rozumie funkcjonowanie sieci Internet.

Zna i rozumie zasadę przesyłania informacji w lokalnych sieciach komputerowych, bezprzewodowych i rozległych.

Rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych.

Umiejętności:

Potrafi przewidzieć zagrożenia występujące przy budowie i eksploatacji sieci komputerowych.

Potrafi dobrać elementy potrzebne do budowy systemu sieci komputerowych.

Umie dobrać zabezpieczenia niezbędne dla zastosowań sieci komputerowych.

Potrafi ustawić konfigurację sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemu komupterowego.

Kompetencje społeczne:

Widzi znaczenie sieci komputerowych dla funkcjonowania systemów informacyjnych i społeczeństwa informacyjnego.

Potrafi efektywnie pracować w zespole, budować zespołowo proste sieci komputerowe.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.