Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130570-D Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie, zakres przedmiotowy i podmiotowy lobbingu korporacyjnego oraz rządowego. Charakter instytucji UE w kontekście lobbingu. Wpływ biznesu, samorządów i rządów państw członkowskich oraz partnerów spoza UE na efekty działania lobbingu w formie decyzji i aktów prawnych głównych instytucji unijnych: Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady UE wraz z jej organami pomocniczymi, Parlamentu Europejskiego oraz instytucji konsultacyjnych. Aktywne formy udziału w procesie decyzyjnym w instytucjach UE. Studenci przygotowują projekt lobbingowy (korporacyjny lub rządowy) w procesie decyzyjnym w UE w odniesieniu do konkretnego wniosku legislacyjnego/pozalegislacyjnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem lobbingu korporacyjnego, samorządowego oraz rządowego na proces decyzyjny i legislacyjny głównych instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, Rady UE oraz jej organów pomocniczych, Parlamentu Europejskiego i instytucji konsultacyjnych. W konsekwencji studenci uzyskają wiedzę o możliwościach wpływania na akty prawa unijnego obowiązującego bezpośrednio lub pośrednio na terenie Unii Europejskiej oraz umiejętność opracowania i oceny kampanii lobbingowej w przypadku konkretnego procesu decyzyjnego w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jasiecki K., Kurczewska U. (2017) Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w unii europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dellis K., Sondermann D. (2017). Lobbying in Europe: new firm-level evidence, Working Paper Series, ECB, 2071.Ambroziak AA (red.) (2011) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

3. Coen D., Richardson J. (2009). Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, Oxford University Press.

oraz dokumenty źródłowe (projekty aktów prawnych, stanowiska partnerów społecznych oraz rządów państw członkowskich UE, stanowiska Rady i PE) dedykowane do konkretnego projektu lobbingowego.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurczewska U., Molęda-Zdziech M. (1999). Lobbing w Unii Europejskiej ? zarys problemu, Studia Europejskie 2/1999.

2. Ambroziak AA (2014) Osiągnięcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (wybrane kwestie gospodarcze i finansowe) [w:] M. A. Weresa (red.) Polska. Raport o Konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;

3. Cohen D., EU lobbying: empirical and theoretical studies, Routledge, 2008.

4. Kurczewska U. (2016). Organizacje biznesu w Unii Europejskiej, SGH.

5. Strony dotyczące lobbingu:

? https://corporateeurope.org

? https://ec.europa.eu/info/consultations_pl

? https://lobbyfacts.eu/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat lobbingu korporacyjnego, samorządowego oraz rządowego w trakcie procesów decyzyjnych głównych instytucji unijnych

Student zna sposób działania oraz praktykę wpływu na proces decyzyjny i legislacyjny politycznych instytucji: Rady Europejskiej

Student zna sposób działania oraz praktykę wpływu na proces decyzyjny oraz legislacyjny (w tym w zakresie aktów delegowanych i implementacyjnych - komitologia) Komisji Europejskiej

Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych ko-legislatorów (Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego) oraz możliwości wpływu na ich decyzje

Student zna sposoby oraz kanały wpływu na działalność instytucji konsultacyjnych: Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego

Umiejętności:

Student posiada umiejętność przygotowania strategii lobbingowej biznesu w głównych instytucjach UE

Student posiada umiejętność przygotowania strategii lobbingowej samorządu oraz rządu centralnego w głównych instytucjach UE

Student umie zidentyfikować działania lobbingowe innych partnerów oraz wskazać działania wspierające lub opozycyjne

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje się umiejętnością dyskusji i współpracy w grupie przygotowującej prace projektowe

Student charakteryzuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych osób

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 100.00%

ćwiczenia: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.