Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130490-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia behawioralna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Racjonalność. Wybór w warunkach pewności. Wybór w warunkach niepewności. Preferencje zależne od punktu odniesienia. Teoria Perspektyw. Samokontrola. Dyskontowanie hyperboliczne. Behawioralna teoria gier. Preferencje socjalne. Happiness. Paternalizm.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu:

1. Przekazanie studentom wiedzy o nowoczesnej ekonomii.

2. Wzbogacenie dotychczasowej wiedzy na temat teorii ekonomii o wyniki badań eksperymentalnych i wiedzy z zakresu psychologii poznawczej.

3. Zbudowanie bardziej realistycznego modelu podejmowania decyzji i omówienie jego zastosowań w środowisku ekonomicznym.

4. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat podejmowania decyzji i unikania błędów decyzyjnych.

5. Przygotowanie studentów do budowania modeli i przeprowadzania badań w ekonomii.

Ekonomia behawioralna jest nową i szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy, która opisuje i analizuje ludzkie wybory oraz ich konsekwencje dla użyteczności podejmującego decyzje, dla rynku i w interakcjach strategicznych. Na zajęciach będziemy studiować przyczyny "quasi-racjonalnego" podejmowania decyzji wynikającego z ograniczonej racjonalności, ograniczenie wolnej woli i niepełnego egoizmu. Czerpiąc wiedzę z ekonomii, psychologii i wyników eksperymentów będziemy modyfikować restrykcyjne założenia przyjęte przez standardową teorię ekonomii. Następnie zastosujemy behawioralne modele podejmowania decyzji w wielu aspektach ekonomii, ochrony środowiska, zdrowia, finansów, decyzji o oszczędzaniu, rynku pracy, etc.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, eds. D.Kahnemann, P.Slovic, A.Tversky, Cambridge 1982, Cambridge University; Schmid, "Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioral Economics", Wiley-Blackwell 2004; N.Wilkinson, "An Introduction to Behavioral Economics", New York, Palgrave Macmillan, 2008.

Literatura uzupełniająca:

C.Camerer, "Behavioral Game Theory", Princeton University Press; R.H.Thaler, 1992, The Winner's Curse, Paradoxes and Anomalies of Economic Life, Princeton 1992, N. J.Princeton University Press; J.Kagel, A.Roth, "Handbook of Experimental Economics", Princeton University Press, Princeton.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student powinien być świadomy ograniczeń percepcji i przetwarzania informacji przez ludzki mózg oraz znać najważniejsze heurystyki i zniekształcenia poznawcze oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji.

Student rozumie dynamiczny proces kształtowania się preferencji oraz rolę punktu odniesienia w ocenie sytuacji.

Student rozumie motywacje decyzji w sytuacjach strategicznych oraz ich wpływ na dystrybucje zasobów.

Umiejętności:

Student będzie umiał analizować i rozwiązywać problemy ekonomiczne oraz komunikować wyniki badań w jasny i efektywny sposób.

Analizować realne sytuacje i uzasadniać wnioski precyzyjnie posługując się argumentami z zakresu ekonomii.

Student potrafi korzystać z metodologii, którą poznał na zajęciach i projektować proste eksperymenty z pogranicza psychologii i ekonomii.

Kompetencje społeczne:

Być wstanie zastosować wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej w rzeczywistych problemach biznesu, finansów, sektora publicznego oraz organizacji charytatywnych.

Rozumieć jak behawioralne aspekty podejmowania decyzji oraz normy społeczne wpływają na skuteczności polityki gospodarczej i socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Pońsko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.