Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Econometric Modelling in Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130451-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Econometric Modelling in Microeconomics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for QME - bachelors
Elective courses for QME - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

Aims of the course: The aim of the course is to acquaint students with the variety of subjects referring to modelling

the behavior of micro-entities, i.e. households and producers, within the economic system. This main goal is achieved by

learning the various models of the economic theory of individuals (such as households and producers) and next by showing

the possibilities of designing and estimating the appropriate behavioral empirical models. The course is aimed at the critical investigation of statistical data sources for econometric analysis of microeconomic phenomena and processes. Major topics are devoted to the basics of the structure of applied general

equilibrium models in the context of representative consumer and producer models. Other topics include macroeconomic

foundations of designing the utility functions, the production functions, and the consumer demand functions - with

appropriate characteristics. The aspects of modelling the production market structures are also discussed.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Burfisher, Introduction to Computable General Equilibrium Models, Cambridge: Cambridge University Press, 2021;

J.B.Shoven, J.Whalley, Applying General Equilibrium, Cambridge University Press, 1992;

S.T.Hackman, Production Economics. Integrating the Microeconomic and Engineering Perspectives, Springer-Verlag, 2008;

Literatura uzupełniająca:

A.Deaton, J.Muellbauer, Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press, 1980;

B.S.Frey, A.Stutzer, Happiness&Economics, Princeton University Press, 2002;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should know basic types of macroeconomic models, which require separate modeling of the behavior of microentities.

Student should know general rules of building the model of representative household and representative producer.

Student should know the main fields of application of the econometric micromodelling, specific character of microeconometric methods and statistical data sources.

Umiejętności:

Student should be able to:

examine the analytical and economic features of the particular function explained as the utility function or the production function;

analyze the descriptions of estimated models in the literature;

prepare critical reviews of selected articles from the bibliography.

Student should be able to build the model of functioning of the economic microentity, for example the household or the producer.

Student should be able to find statistical data essential for carrying out microeconomic analyses and arrange it for proper use.

Kompetencje społeczne:

Shaping the needs and skills of reading professional economic texts.

Deepening of awareness of the relationship between microeconomic entities situation and the state of the economic system.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 20.00%

projekty: 40.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0